ถอดบทเรียน : การสร้างนวัตกรรมจากอิทธิพลของซีรีส์แดจังกึมในบริบทประเทศไทย

  • Post author:
  • Post category:Uncategorized

ละครซีรีส์ “แดจังกึม” เป็นเหมือนสินค้าสร้างชาติของประเทศเกาหลีใต้ที่เป็นที่รู้จักไปทั่วโลกและด้วยความนิยมของแดจังกึมนั้นยังส่งผลทำให้กระแสเกาหลีสามารถสร้างเป็นสินค้าที่สอดแทรกวัฒนธรรมของตนเองไว้ได้อย่างดี สำหรับเนื้อหาในบล็อกนี้จะกล่าวถึงการถอดบทเรียนของกระแสซีรีส์แดจังกึมในบริบทประเทศไทยในหลายแง่มุม ดังนี้ (ชัชพันธุ์ ยิ้มอ่อน และชุติมน แฝงพงษ์, 2019) 1.แรงบันดาลใจจากแดจังกึมสู่ภาพยนตร์ค่าย GTH  ซึ่งเห็นถึงความคลั่งไคล้วัฒนธรรมเกาหลีของคนไทย จึงสร้างภาพยนตร์เรื่อง “กวน มึน โฮ” แนวโรแมนติกคอมเมดี้ออกฉายเมื่อปี พ.ศ. 2553 โดยภาพยนตร์เรื่องนี้ไปถ่ายทำที่ประเทศเกาหลีใต้ และได้แรงบันดาลใจการเขียนบทจากหนังสือเรื่อง “สองเงาในเกาหลี” ในหนังสือสองเงาในเกาหลีเล่มนี้ ได้มีการกล่าวถึง “แดจังกึม” โดยปรากฏในหนังสือตอนว่า “ในที่สุด” และ “คาหลังคาเขา”…

Continue Readingถอดบทเรียน : การสร้างนวัตกรรมจากอิทธิพลของซีรีส์แดจังกึมในบริบทประเทศไทย

ท่องเที่ยวตามรอยละครซีรีส์เกาหลี : อาหารเกาหลี

  • Post author:
  • Post category:Uncategorized

กระแสคลื่นวัฒนธรรมเกาหลี (Korean Wave) ในช่วงกว่าทศวรรษที่ผ่านมาได้เข้ามามีอิทธิพลต่อสังคมไทยผ่านสื่อมวลชนมากมาย ได้แก่ ละครซีรีส์ เพลงภาพยนตร์ และรายการวาไรตี้ เป็นต้น ทำให้คนในสังคมชื่นชอบดารานักร้องเกาหลีจนไปถึงวัฒนธรรมเกาหลี อาจกล่าวได้ว่า กระแสความนิยมอาหารเกาหลีเริ่มต้นอย่างเห็นได้ชัด เมื่อละครซีรีส์เกาหลีเรื่องแดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง (Dae Jang Geum: Jewel in the Palace) มีการนำเสนอวัฒนธรรมอาหารเกาหลีอย่างมีเสน่ห์ที่ทางสถานีโทรทัศน์ไทยแห่งหนึ่งนำเข้ามาออกอากาศจนเกิดกระแสการตอบรับเป็นอย่างดีกลายเป็นละครซีรีส์ที่โด่งดังมาก และเป็นการจุดกระแสความนิยมสินค้าวัฒนธรรมเกาหลีที่เห็นได้ชัดเจน คือวัฒนธรรมอาหารเกาหลีที่ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมาก มีร้านอาหารเกาหลีเปิดกิจการมากมายเพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าที่เป็นแฟนละครเรื่องนี้ นอกจากนี้ ยังมีงานวิจัยที่ศึกษาการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ของประเทศสาธารณรัฐเกาหลีผ่านละครซีรีส์เรื่องแดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง พบว่า คนไทยจำนวนหนึ่งมีความรู้สึกร่วมตามละครซีรีส์เรื่องแดจังกึม…

Continue Readingท่องเที่ยวตามรอยละครซีรีส์เกาหลี : อาหารเกาหลี

มูลค่าเพิ่มทางวัฒนธรรมของเกาหลีใต้

  • Post author:
  • Post category:Uncategorized

ประเทศเกาหลีใต้มีศักยภาพในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยว โดยเฉพาะการเพิ่มมูลค่าให้กับวัฒนธรรมท้องถิ่นเพื่อเอื้อประโยชน์ในเชิงการท่องเที่ยว ดังนั้น เนื้อหาที่จะนำเสนอในบล็อกนี้จะยกตัวอย่างของงานวิจัยเกี่ยวกับ กรณีศึกษาความสำเร็จของอุตสาหกรรมบันเทิงเกาหลีใต้ (กรณ์ โรจนวงศ์สกุล, 2022) เพื่อศึกษาลักษณะการส่งเสริมอุตสาหกรรมบันเทิงของรัฐบาลเกาหลีใต้ และศึกษารูปแบบการมีส่วนร่วมในการพัฒนาอุตสาหกรรมบันเทิงเกาหลีใต้ของภาคประชาชนและภาคเอกชน โดยสรุปดังนี้ 1. การสร้างมูลค่าเพิ่มทางวัฒนธรรมในอุตสาหกรรมบันเทิงของรัฐบาลเกาหลีใต้โดยใช้รูปแบบในการสนับสนุนและส่งเสริมเนื้อหาทางวัฒนธรรมผ่านสินค้าเชิงสร้างสรรค์มีแนวโน้มได้รับความนิยมและสามารถต่อยอดได้ เช่น การสนับสนุนละครซีรีส์และภาพยนตร์ทำให้เกิดการพัฒนาสินค้าและบริการในอุตสาหกรรมโดยรอบ อาทิ อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวอาหาร ศัลยกรรม และเครื่องแต่งกายแบบดั้งเดิม เป็นต้น และการส่งเสริมให้เกิดความหลากหลายของสินค้าทางวัฒนธรรมผ่านเทคโนโลยีที่ทันสมัย รวมถึงการเปิดโอกาสของรัฐบาลเกาหลีใต้เพื่อให้ภาคเอกชนและภาคประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วมในการพัฒนาเนื้อหาเชิงสร้างสรรค์ ซึ่งกระแส “คลื่นวัฒนธรรมเกาหลี” (Korean Wave) สามารถสร้างมูลค่าให้กับวัฒนธรรมและเศรษฐกิจของเกาหลีใต้ โดยเกิดจากความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนทั้งในทางตรงและทางอ้อม…

Continue Readingมูลค่าเพิ่มทางวัฒนธรรมของเกาหลีใต้