ปรากฎการณ์วิ่งไปแบงก์…แล้วถอนเงินไม่ได้ (Bank Run)

รองศาสตราจารย์ ดร.กัลยานี ภาคอัต ปรากฎการณ์ที่เกิดเหตุการณ์ที่ผู้ฝากเงินพร้อมใจกันถอนเงินออกจากธนาคาร/สถาบันการเงิน  จนกระทั่งธนาคารไม่สามารถหาเงินมาให้กับทุกคนได้ในเวลาขณะนั้น เรียกว่า แบงก์รัน (Bank Run) ซึ่งเป็นการส่งสัญญาณอันตรายที่เกิดขึ้นจากคำว่า “เชื่อมั่น” โดยเฉพาะสถาบันการเงินที่ทำหน้าที่รับฝากเงินจากประชาชนจำนวนมาก  โดยประชาชนเกิดความกลัวว่าสถาบันการเงินกำลังจะล้มละลาย จึงทำให้ไม่มีความเชื่อมั่นด้วยการแห่กันไปถอนเงินกันอย่างบ้าคลั่ง ในที่สุดสถาบันการเงินไม่มีเงินสดเพียงพอให้ถอนในวันนั้น นำไปสู่ “ข่าวลือ” ว่าสถาบันการเงินไม่มีเงิน  สำหรับบทความนี้จะนำเสนอเรื่องราวของปรากฏการณ์แบงก์รัน         ปรากฎการณ์แบงก์รันที่ถูกกล่าวขานกันในประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อราว ค.ศ. 1929 (พ.ศ. 2472) ในช่วงเวลานั้นตลาดหุ้นสหรัฐตกต่ำ และประชาชนมีความอ่อนไหวต่อข่าวลือเกี่ยวกับวิกฤตการณ์ทางการเงินที่กำลังจะเกิดขึ้น และยิ่งเป็นการสร้างกระแสความแตกตื่นให้กับผู้ฝากเงินกับธนาคาร โดยใน…

Continue Readingปรากฎการณ์วิ่งไปแบงก์…แล้วถอนเงินไม่ได้ (Bank Run)

มาทำความรู้จักกับ “โรบอทเทรดิ้ง (Robot Trading)”

รองศาสตราจารย์ ดร.กัลยานี ภาคอัต ปัจจุบันการลงทุนในตลาดทุน หรือตลาดอื่น บริษัทผู้ให้บริการซื้อขาย (โบรกเกอร์) ได้นำเทคโนโลยีเข้ามาช่วย     ผู้ลงทุนในการซื้อขายหุ้น หรือตราสารประเภทอื่นๆ ซึ่งหนึ่งในเทคโนโลยีได้ถูกนำมาใช้ในตลาดทุนอย่างแพร่หลายที่รู้จักกันในชื่อ “Robot Trading” โรบอทเทรดดิ้งเป็นโปรแกรมชุดคำสั่งอัลกอริทึม (Algorithm) ที่มีความแม่นยำสูง และเป็นโปรแกรมที่ถูกออกแบบมาให้เหมาะกับสไตล์การลงทุนของแต่ละบุคคล โดยอาศัยเครื่องมือประกอบด้วย อินดิเคเตอร์ที่เป็นเชิงเทคนิค เชิงปริมาณ และเชิงพื้นฐาน ซึ่งรูปแบบโรบอทเทรดดิ้งสามารถแบ่งออกเป็น 5 ประเภท ดังนี้         1. หุ่นยนต์วิเคราะห์ทางเทคนิค เป็นการสร้างกลยุทธ์ที่มีความซับซ้อนสำหรับการซื้อขายหุ้นด้วยโปรแกรมการวิเคราะห์ราคาหุ้น โดยใช้เครื่องมืออินดิเคเตอร์และรูปแบบของกราฟมาช่วยในการลงทุน…

Continue Readingมาทำความรู้จักกับ “โรบอทเทรดิ้ง (Robot Trading)”

การยกระดับศักยภาพการตลาดท่องเที่ยวเชิงเกษตรวิถีชุมชนของจังหวัดชุมพรในยุคปกติใหม่และวิถีใหม่ด้วยรูปแบบการท่องเที่ยวเสมือนจริง

การยกระดับศักยภาพการตลาดท่องเที่ยวเชิงเกษตรวิถีชุมชนของจังหวัดชุมพรในยุคปกติใหม่และวิถีใหม่ด้วยรูปแบบการท่องเที่ยวเสมือนจริงการวิจัย เรื่องการยกระดับศักยภาพการตลาดท่องเที่ยวเชิงเกษตรวิถีชุมชนของจังหวัดชุมพรในยุคปกติใหม่และวิถีใหม่ด้วยรูปแบบการท่องเที่ยวเสมือนจริงซึ่งเป็นการวิจัยและพัฒนาในเวลาเดียวกัน มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้การตลาดท่องเที่ยวเชิงเกษตรวิถีชุมชนในยุคปกติใหม่และวิถีใหม่ด้วยรูปแบบการท่องเที่ยวเสมือนจริง อันจะทำให้บุคลากรในชุมชนได้ทราบ และเข้าใจในหลักการ แนวทางการจัดการตลาดท่องเที่ยวนำไปสู่การยกระดับตามมาตรฐานความปลอดภัยของการท่องเที่ยวเชิงเกษตรวิถีชุมชน และยังมีวัตถุประสงค์เชิงพัฒนาเพื่อเสนอรูปแบบการจัดการความรู้การตลาดท่องเที่ยวเชิงเกษตรวิถีชุมชนของจังหวัดชุมพรในยุคปกติใหม่และวิถีใหม่ด้วยรูปแบบการท่องเที่ยวเสมือนจริง เพื่อให้บุคลากรในชุมชนได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ฝึกทักษะ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการจัดการและพัฒนาการตลาดท่องเที่ยวในยุควิถีใหม่ นำไปสู่การสร้างความเชื่อมั่นของนักท่องเที่ยว มุ่งเน้นการสื่อสารคุณค่าและภาพลักษณ์ผ่านตลาดท่องเที่ยวเชิงเกษตรวิถีชุมชนในจังหวัดชุมพรเพื่อให้เศรษฐกิจมีการเติบโตอย่างยั่งยืน

Continue Readingการยกระดับศักยภาพการตลาดท่องเที่ยวเชิงเกษตรวิถีชุมชนของจังหวัดชุมพรในยุคปกติใหม่และวิถีใหม่ด้วยรูปแบบการท่องเที่ยวเสมือนจริง