Teaching to be a Genius like Davinci ตอน 5 : เทคนิคง่ายๆในการพัฒนาสมองทั้ง 2 ซีก

สมองซีกซ้ายเกี่ยวกับอะไร สมองของเรานั้นแบ่งออกเป็นสองซีกอย่างที่เรารู้กันดีว่ามี ซีกซ้าย กับ ซีกขวา ซึ่งซีกซ้ายนี้จะควบคุมเรื่องเกี่ยวกับเหตุผลทุกอย่าง ทั้งด้านภาษาและการสื่อสาร ด้านตรรกศาสตร์ ด้านการเข้าใจคนอื่น และด้านธรรมชาติวิทยา ซึ่งจะทำให้คนถนัดสมองซีกนี้เป็นนักวางแผน ชอบวิเคราะห์ ทำอะไรทีละอย่างตามขั้นตอน แสดงความรู้สึกของตัวเองออกมาได้อย่างชัดเจน Tips พัฒนาสมองซีกซ้าย : ให้น้อง ๆ พยายามเล่นเกมที่ใช้ทักษะความคิด เพื่อฝึกหลักเหตุผล และกระบวนการคิดต่าง ๆ เช่น รูบิก หมากรุก ครอสเวิร์ด เป็นการฝึกการวางแผนให้เป็นระบบ สมองซีกขวาเกี่ยวกับอะไร มาถึงคราวของสมองซีกขวากันบ้างครับ ซึ่งสมองซีกนี้ถูกเรียกว่า…

Continue ReadingTeaching to be a Genius like Davinci ตอน 5 : เทคนิคง่ายๆในการพัฒนาสมองทั้ง 2 ซีก

Teaching to be a Genius like Davinci ตอน4 : 15 ลักษณะการเรียนการสอนที่ดีของโลกยุค 21 Century

ลักษณะสำคัญของโลกในคริสต์ศตวรรษที่ 21- 5 ประการ 1.เป็นโลกในยุคดิจิทัล 4.0 มีความก้าวหน้าของเทคโนโลยี และมี AI หรือ ปัญญาประดิษฐ์เข้ามาเกี่ยวข้องในชีวิตประจำวันมากขึ้น (และคาดว่าจะมากขึ้นอีกในอนาคตอันใกล้) ตัวอย่าง เราซื้อของผ่านออนไลน์ เรา chat Line Facebook เราโทรหา call center ปัจจุบันล้วนเป็น AI มาช่วยทั้งสิ้น 2.กระแสโลกาภิวัตน์ (Globalization) ยังคงเป็นแรงขับเคลื่อนให้เกิดการเคลื่อนไหลของทุน สินค้าการบริการ และผู้คนอย่างเสรี จนกลายเป็นโลกที่เชื่อมต่อกันเป็นเครือข่าย…

Continue ReadingTeaching to be a Genius like Davinci ตอน4 : 15 ลักษณะการเรียนการสอนที่ดีของโลกยุค 21 Century

Teaching to be a Genius like Davinci ตอน3 : หลักในการคิดและการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ 7 ประการของดาวินชี (Davinci)

ตามที่ Michael Gelb ได้รวบรวมข้อมูลจากบันทึกของลีโอนาโด ดาวินชี ซึ่งได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในอัจริยะบุคคลของโลก และจากแหล่งต่างๆ โดย เขาได้ตั้งชื่อแนวทางต่างๆ เป็นภาษาอิตาเลียน เพื่อเป็นเกียรติแก่ดาวินชี และเรียกแนวทางทั้งเจ็ดว่า Seven Da Vincian Principles ได้แก่ 1-Curiosita - ความสนใจใคร่รู้  ถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็คือ Curious   ตามแนวทางของดาวินชีเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ และเป็นธรรมชาติที่อยู่คู่มนุษย์   มนุษย์ทุกคนมีความอยากรู้อยากเห็น อยู่กับตัวทุกคน เพียงแต่เราจะนำมันมาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้อย่างไร ถ้าใช้ในทาง ที่ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ก็จะเป็นการ "สอดรู้สอดเห็น"…

Continue ReadingTeaching to be a Genius like Davinci ตอน3 : หลักในการคิดและการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ 7 ประการของดาวินชี (Davinci)