Data Analytics การบริหารจัดการ และการวิเคราะห์ข้อมูล

ที่มา สรุปจากการเข้าอบรม บจก.ธรรมนิติ วิทยากร ผศ.สุรัตน์ ลีรัตนชัย วันที่ 29 กันยายน 2566 ณ รร คอนติเนนตอล Data Analytics เป็นการประมวล/ประเมินข้อมูล เพื่อหาข้อสรุปที่ต้องการ Technologies Systems Practices Methodologies Databased Statistics Application Big Data เป็นชุดข้อมูล ขนาดใหญ่ และซับซ้อน ที่อยู่ในระบบธุรกิจ…

Continue ReadingData Analytics การบริหารจัดการ และการวิเคราะห์ข้อมูล

แนวทางการสร้างความปลอดภัยของบุคลากรสายการบินต้นทุนต่ำภายหลังจากโรคระบาดโควิด-19

จากการทำวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการรับรู้ด้านความปลอดภัยในการทำงานและความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรสายการบินต้นทุนต่ำภายหลังการระบาดของโรคโควิด-19 ผู้จัยได้พบแนวทางการสร้างความปลอดภัยดังนี้  1. การดูแลสุขภาพ บุคลากรควรปรับตัวตามกระบวนการทำงานตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข ควรมีการตรวจ ATK ทุกครั้งก่อนไปทำงาน โดยแจก ATK สัปดาห์ละครั้ง ถ้าพบว่าติดโควิด-19 ก็แก้สถานการณ์เฉพาะหน้า ดูแลสุขภาพไปตามขั้นตอน สายการบินควรหาวัสดุอุปกรณ์ในการป้องกันโรคระบาดมอบให้กับพนักงาน เช่น หน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ ถุงมือ เป็นต้น รวมถึงการประกันชีวิตให้กับพนักงาน 2. การสร้างความมั่นใจ ผู้บริหารต้องพูดและประชุมพนักงานช่วยสร้างความมั่นใจในงาน นำข่าวสารไปแจ้งกับผู้ใต้บังคับบัญชา ให้ทุกคนมีสติ และช่วยกันแก้ปัญหา 3. การสื่อสารกันมากขึ้นด้วยความจริงใจ…

Continue Readingแนวทางการสร้างความปลอดภัยของบุคลากรสายการบินต้นทุนต่ำภายหลังจากโรคระบาดโควิด-19