คำศัพท์เกี่ยวกับการท่องเที่ยวที่คนมักเขียนผิด

จากการที่มีอาชีพเป็นอาจารย์และต้องหมุนเวียนกันทำหน้าที่บรรณาธิการชุดวิชา ผู้เขียนจึงเป็นบรรณาธิการคนแรกที่ต้องตรวจสอบตัวสะกดและความถูกต้องของข้อมูล หลังจากนั้นก็จะส่งต่อให้บรรณาธิการผู้ช่วย บรรณาธิการคนที่ 2 หรือ บ.ก.น้อย ก็แล้วแต่จะเรียกกันไป เพื่อให้ช่วยนำร่างหน่วยสุดท้ายส่งสำนักพิมพ์ทำอาร์ตเวิร์ก เมื่ออาร์ตเวิร์กเสร็จเรียบร้อยแล้ว บรรณาธิการทั้ง 2 คนก็ยังต้องช่วยกันตรวจสอบตัวพิมพ์และรูปแบบให้ถูกต้องสวยงาม ก่อนที่จะตีพิมพ์ออกมาเป็นรูปเล่ม วันนี้ผู้เขียนจึงถือโอกาสกล่าวถึง 10 คำศัพท์เกี่ยวกับการท่องเที่ยวที่คนมักเขียนผิด ดังนี้ 1. อุตสาหกรรมท่องเที่ยว (Tourism Industry) มักเขียนกันว่า “อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว” ที่ถูกต้องควรเขียนว่า “อุตสาหกรรมท่องเที่ยว” ไม่ต้องมีคำว่า “การ” ตามพระราชบัญญัติการท่องเที่ยวแห่งชาติ พ.ศ.2551…

Continue Readingคำศัพท์เกี่ยวกับการท่องเที่ยวที่คนมักเขียนผิด