Play
previous arrow
next arrow
Slider

News&Events

การสอบออนไลน์ในการสอบกลางภาค 1/63

กำหนดเวลาเข้าทดสอบระบบสอบออนไลน์ในการสอบกลางภาค ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ในวันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน 2563

หากมีปัญหาขัดข้องมหาวิทยาลัยจัดเตรียมโทรศัพท์ 30 เลขหมาย ขอให้ติดต่อที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-504-8999 เปิดใช้เฉพาะในวันอาทิตย์ที่ 22 และ 29 พ.ย.2563 

การจัดอันดับ ITA ของ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช

ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

ขอแสดงความยินดีกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช  การจัดอันดับ ITA ของ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราชในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในหน่วยงานระดับอุดมศึกษาอยู่ในระดับ A ด้วยคะแนน 92.11 

Blogs of the Week

ทดสอบบล็อก 1

Nulla quis sem at nibh elementum imperdiet. Duis sagittis ipsum. Praesent mauris fusce nec.

ทดสอบบล๊อค 2

Nulla quis sem at nibh elementum imperdiet. Duis sagittis ipsum. Praesent mauris fusce nec.

ทดสอบบล็อค 3

Nulla quis sem at nibh elementum imperdiet. Duis sagittis ipsum. Praesent mauris fusce nec.

ทดสอบบล็อค3

Nulla quis sem at nibh elementum imperdiet. Duis sagittis ipsum. Praesent mauris fusce nec.

Blogs คณาจารย์