Play
previous arrow
next arrow
Slider

News&Events

การสอบออนไลน์ในการสอบกลางภาค 1/63

กำหนดเวลาเข้าทดสอบระบบสอบออนไลน์ในการสอบกลางภาค ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ในวันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน 2563

หากมีปัญหาขัดข้องมหาวิทยาลัยจัดเตรียมโทรศัพท์ 30 เลขหมาย ขอให้ติดต่อที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-504-8999 เปิดใช้เฉพาะในวันอาทิตย์ที่ 22 และ 29 พ.ย.2563 

การจัดอันดับ ITA ของ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช

ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

ขอแสดงความยินดีกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช  การจัดอันดับ ITA ของ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราชในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในหน่วยงานระดับอุดมศึกษาอยู่ในระดับ A ด้วยคะแนน 92.11 

Blogs of the Week

ทดสอบบล็อก 1

Nulla quis sem at nibh elementum imperdiet. Duis sagittis ipsum. Praesent mauris fusce nec.

ทดสอบบล๊อค 2

Nulla quis sem at nibh elementum imperdiet. Duis sagittis ipsum. Praesent mauris fusce nec.

ทดสอบบล็อค 3

Nulla quis sem at nibh elementum imperdiet. Duis sagittis ipsum. Praesent mauris fusce nec.

ทดสอบบล็อค3

Nulla quis sem at nibh elementum imperdiet. Duis sagittis ipsum. Praesent mauris fusce nec.