หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
S__88899613
ปชส.เว็บไซต์สาขา-อบรมประสบ_page-0001
newstudent
newstudent
Screenshot 01
Screenshot 02
Screenshot 03
การเลือกแผนการศึกษา มสธ.
PlayPlay
previous arrow
next arrow

News&Events

การประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาการจัดการ ครั้งที่ ๘ ในรูปแบบ Online Conference ผ่าน Ms Teams เปิดรับบทความเข้ามานำเสนอตั้งแต่ 1 เมษายน – 30 มิถุนายน พ.ศ. 2564 โดยการประชุมวิชาการจะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2564

การประชุมวิชาการระดับชาติ สาขาวิชาวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 8 ในวันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2564

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ สาขาวิชาวิทยาการจัดการครั้งที่ 8 ขอเชิญผู้ที่สนใจส่งบทความร่วมนำเสนอในงานประชุมวิชาการ หรือ เข้ารับฟังการประชุมวิชาผ่านทางออนไลน์ เพียงคลิก ภาพหรือข้อความนี้

การจัดอันดับ ITA ของ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช

ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

ขอแสดงความยินดีกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช  การจัดอันดับ ITA ของ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราชในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในหน่วยงานระดับอุดมศึกษาอยู่ในระดับ A ด้วยคะแนน 92.11 

Highlighted Content

Open Educational Resources (OER)
โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ราณี อิสิชัยกุล

Nulla quis sem at nibh elementum imperdiet. Duis sagittis ipsum. Praesent mauris fusce nec.