เป้าหมายชีวิต

รองศาสตราจารย์ ดร.กิ่งพร  ทองใบ ในวันที่เขียนบทความนี้ เป็นวันที่เพิ่งผ่านวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2565 มาสดๆร้อนๆ สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19 ระลอกใหม่กำลังเป็นที่สนใจ ทำให้รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการต้องออกประกาศให้โรงเรียนในกรุงเทพมหานครงดการจัดกิจกรรมวันเด็ก กิจกรรมวันเด็กที่คุ้นเคยกันอย่างหนึ่งนอกเหนือจากกิจกรรมจัดแสดงนิทรรศการ การละเล่น การแจกรางวัล การแจกอาหาร ขนม ของเล่น ก็คือกิจกรรมแสดงความสามารถของเด็ก และให้เด็กบอกเล่าจินตนาการ ความฝันภายใต้คำถามที่ได้ยินติดหูว่า “ โตขึ้นหนูอยากเป็นอะไร” คำตอบที่ได้แสดงถึงจินตนาการเกี่ยวกับอาชีพของเด็ก  เด็กที่ตอบคำถามได้แสดงว่ามีทักษะทางสังคมและมีความสามารถในการระบุเป้าหมายของตนเองได้  แม้ว่าในวันเวลาข้างหน้าจะทำได้จริงหรือไม่ก็ไม่เป็นปัญหาแต่อย่างไร แต่ประเด็นนี้ผู้เขียนเห็นว่าเกี่ยวข้องกับ การบริหารตนเอง (Self Management) จึงขอนำเสนอเรื่องเป้าหมายชีวิต ว่าคืออะไร…

Continue Readingเป้าหมายชีวิต