ปรากฎการณ์วิ่งไปแบงก์…แล้วถอนเงินไม่ได้ (Bank Run)

รองศาสตราจารย์ ดร.กัลยานี ภาคอัต ปรากฎการณ์ที่เกิดเหตุการณ์ที่ผู้ฝากเงินพร้อมใจกันถอนเงินออกจากธนาคาร/สถาบันการเงิน  จนกระทั่งธนาคารไม่สามารถหาเงินมาให้กับทุกคนได้ในเวลาขณะนั้น เรียกว่า แบงก์รัน (Bank Run) ซึ่งเป็นการส่งสัญญาณอันตรายที่เกิดขึ้นจากคำว่า “เชื่อมั่น” โดยเฉพาะสถาบันการเงินที่ทำหน้าที่รับฝากเงินจากประชาชนจำนวนมาก  โดยประชาชนเกิดความกลัวว่าสถาบันการเงินกำลังจะล้มละลาย จึงทำให้ไม่มีความเชื่อมั่นด้วยการแห่กันไปถอนเงินกันอย่างบ้าคลั่ง ในที่สุดสถาบันการเงินไม่มีเงินสดเพียงพอให้ถอนในวันนั้น นำไปสู่ “ข่าวลือ” ว่าสถาบันการเงินไม่มีเงิน  สำหรับบทความนี้จะนำเสนอเรื่องราวของปรากฏการณ์แบงก์รัน         ปรากฎการณ์แบงก์รันที่ถูกกล่าวขานกันในประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อราว ค.ศ. 1929 (พ.ศ. 2472) ในช่วงเวลานั้นตลาดหุ้นสหรัฐตกต่ำ และประชาชนมีความอ่อนไหวต่อข่าวลือเกี่ยวกับวิกฤตการณ์ทางการเงินที่กำลังจะเกิดขึ้น และยิ่งเป็นการสร้างกระแสความแตกตื่นให้กับผู้ฝากเงินกับธนาคาร โดยใน…

Continue Readingปรากฎการณ์วิ่งไปแบงก์…แล้วถอนเงินไม่ได้ (Bank Run)

มาทำความรู้จักกับ “โรบอทเทรดิ้ง (Robot Trading)”

รองศาสตราจารย์ ดร.กัลยานี ภาคอัต ปัจจุบันการลงทุนในตลาดทุน หรือตลาดอื่น บริษัทผู้ให้บริการซื้อขาย (โบรกเกอร์) ได้นำเทคโนโลยีเข้ามาช่วย     ผู้ลงทุนในการซื้อขายหุ้น หรือตราสารประเภทอื่นๆ ซึ่งหนึ่งในเทคโนโลยีได้ถูกนำมาใช้ในตลาดทุนอย่างแพร่หลายที่รู้จักกันในชื่อ “Robot Trading” โรบอทเทรดดิ้งเป็นโปรแกรมชุดคำสั่งอัลกอริทึม (Algorithm) ที่มีความแม่นยำสูง และเป็นโปรแกรมที่ถูกออกแบบมาให้เหมาะกับสไตล์การลงทุนของแต่ละบุคคล โดยอาศัยเครื่องมือประกอบด้วย อินดิเคเตอร์ที่เป็นเชิงเทคนิค เชิงปริมาณ และเชิงพื้นฐาน ซึ่งรูปแบบโรบอทเทรดดิ้งสามารถแบ่งออกเป็น 5 ประเภท ดังนี้         1. หุ่นยนต์วิเคราะห์ทางเทคนิค เป็นการสร้างกลยุทธ์ที่มีความซับซ้อนสำหรับการซื้อขายหุ้นด้วยโปรแกรมการวิเคราะห์ราคาหุ้น โดยใช้เครื่องมืออินดิเคเตอร์และรูปแบบของกราฟมาช่วยในการลงทุน…

Continue Readingมาทำความรู้จักกับ “โรบอทเทรดิ้ง (Robot Trading)”

ข้อคิดการลงทุนในตราสารทุน

รองศาสตราจารย์ ดร.กัลยานี ภาคอัต การลงทุนในตราสารทุน หรือที่รู้จักกันว่าการลงทุนในหุ้นจะเห็นการลงทุนที่ตามมาด้วยความเสี่ยงจากการลงทุน ซึ่งหากผู้ลงทุนไม่ได้ศึกษาหาความรู้ให้เข้าใจถึงการลงทุนในตราสารทุนแล้ว อาจกลายเป็นแมงเม่าที่หลงเข้าไปกับข้อมูลที่ฟังต่อๆ กันมา หรือเขาว่า หรือเข่าเล่าว่า เป็นเรื่องที่พูดต่อๆ กันไป โดยที่บางข้อมูลที่ได้รับมานั้นอาจจะไม่มีพื้นฐานความจริงแล้วก็ได้  สำหรับบทความนี้จะนำเสนอข้อคิดการลงทุนในตราสารทุนดังนี้        1. เข้าใจถึงการสร้างความปลอดภัยของเงินทุน  เป็นสิ่งเริ่มต้นที่ผู้ลงทุนจะต้องให้ความเอาใจใส่ ถ้าหากตัดสินใจลงทุนผิดพลาดจะทำให้เงินลงทุนเริ่มแรกอาจสูญเสียบางส่วนหรือทั้งจำนวน  ผู้ลงทุนจะต้องพิจารณาระดับความเสี่ยงของตนเองว่าสามารถรองรับได้ในระดับใด ถ้าในระดับต่ำจะต้องเลือกลงทุนในตราสารที่มีความเสี่ยงต่ำ เช่น พันธบัตรรัฐบาล หรือหุ้นกู้ ที่ได้รับผลตอบแทนแน่นอน        2. เงินลงทุนที่เจริญงอกเงย  ผู้ลงทุนจะต้องมองหาตราสารทุนที่ลงทุนแล้วจะทำให้เงินลงทุนเจริญงอกเงยหรือเพิ่มขึ้นในอนาคต หรือซื้อหุ้นบริษัทที่มีอัตราการเจริญเติบโตหรือขยายตัว…

Continue Readingข้อคิดการลงทุนในตราสารทุน