การรับฟังธรรมชาติ

การเปิดประตูสู่ธรรมชาติ การรับสาร คือ การจูนพลังงาน การเชื่อมโยง การรับรู้สิ่งที่อยู่ตรงหน้าที่ปรากฎอยู่ โดยเชื่อมโยงจากประสบการณ์ที่เราเคยประสบมาซึ่งมีหลายรูปแบบ ดังนั้น การนิยามอาจจะจำกัดโอกาสในการรับสาร หากสิ่งที่เกิดขึ้นไม่เป็นไปตามที่เราคาดหวัง โดยวิทยากรให้แนวคิดเกี่ยวกับความเชื่อในการทดลองปฏิบัติ 2 ประการ 1) ชีวิตทุกชีวิตมีคุณค่า และคู่ควรต่อการเคารพ 2) ทุกคนทำได้ เรียนรู้ทักษะการรับฟังเเละพื้นฐานการรับฟังธรรมชาติ การสื่อสารกับธรรมชาติ เป็นแนวคิดที่ผู้สอนเรียนรู้จากสมาชิกของชุมชนฟินด์ฮอร์น (Findhorn) เป็นชุมชนที่เกิดจากากรรวมตัวกันของกลุ่มคนที่ทดลองและแสวงหากแนวทางการใช้ชีวิตที่เป็นไปเพื่อการเติบโตทางจิตวิญญาณและการอยู่ร่วมกันอย่างเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติ ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของประเทศสกอตแลนด์ มีการรวมตัวกันมามากกว่า 50 ปีแล้ว ชุมชนทางเลือกแห่งนี้ ถือเป็นชุมชนทางจิตวิญญาณสมัยใหม่ที่ใหญ่และเก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก การทดลองของพวกเขาได้รับความสนใจอย่างมากจากผู้คนที่สนใจในสิ่งเดียวกัน…

Continue Readingการรับฟังธรรมชาติ