สองฝั่งน้ำจันทบูรณ์

มาเยือนจันทบุรีคราใดก็ได้แวะเยี่ยมโบสถ์คาธอลิคที่สวยที่สุดในประเทศทุกครั้ง จำไม่ได้ว่าเป็นครั้งที่เท่าใด แต่ครั้งก่อนๆก็ได้แต่ถ่ายภาพอย่างเดียวต่างจากครั้งนี้ที่การเปลี่ยนแปลงเข้าสู่ยุคดิจิทัลทำให้สามารถถ่ายทอดเรื่องราวการมาเยือนเป็นข้อเขียนเรื่องเล่าสามารถแชร์ประสบการณ์และมุมมองของผู้เขียนได้เพิ่มขึ้นจึงขอเล่าเรื่องในหัวเรื่องสองฝั่งน้ำจันทบูรณ์ หลังจากออกจากที่พัก จุดแรกที่ไปคือ การไปชมสถาปัตยกรรมสไตล์โกธิคที่โบสถ์วัดแม่พระปฏิสนธินิรมลโบสถ์วัดแม่พระปฏิสนธินิรมล ตั้งอยู่ที่ ตำบลจันทนิมิต อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี ที่นี่เป็นโบสถ์คริสต์นิกายโรมันคาธอลิก สร้างตามลักษณะของ ศิลปะแบบโกธิค ที่จำลองแบบมาจากโบสถ์นอตเตอร์ดามในประเทศฝรั่งเศสค่ะ เมื่อก่อนนั้นจะมีหลังคาเป็นยอดแหลม แต่ต่อมาได้มีการรื้อส่วนแหลมออกในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2เพื่อไม่ให้โดดเด่นและป้องกันการถูกโจมตี (www.trueid.com) โบสถ์วัดแม่พระปฏิสนธินิรมลนี้ เป็นโบสถ์ที่มีประวัติการก่อสร้างยาวนานถึง 275 ปี ครั้งแรกสร้างขึ้นในปีพ.ศ. 2254 บนฝั่งตะวันตกของแม่น้ำจันทบุรีโยคุณพ่อเอิ้ตื โตแลนติโนและบรรดาคาธอลิคชาวญวน จนถึงปี 2377 ได้มีการย้ายมาสร้างที่ฝั่งตะวันออกของแม่น้ำ อันเป็นสถานที่ตั้งในปัจจุบันโดยมิได้มีการบันทึกสาเหตุการย้ายแต่ประการใด (travel.mthai.com) ภายในโบสถ์มีกระจกสีรูปนับุญหลายองค์ และมีภาพปั้นพระแม่มารีที่เป็นพลอยทั้งองค์ และองค์ประธานของโบสถ์…

Continue Readingสองฝั่งน้ำจันทบูรณ์

การท่องเที่ยวเชิงเกษตรและกลยุทธ์การตลาดสินค้าเกษตร กรณีทุเรียนจันทบุรี

วันหยุดยาววิสาขะบูชาปี 2565 นี้ ผู้เขียนมีโอกาสได้ไปทัศนศึกษา ท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่จังหวัดจันทบุรีผลผลิตทางการเกษตรของจันทบุรีในช่วงนี้คือ ราชาแห่งผลไม้ ได้แก่ทุเรียนนั่นเอง นอกจากนี้ผลผลิตผลไม้ในช่วงนี้ ได้แก่ มังคุด เงาะ กระท้อน และลองกอง ก็มีดกดื่น การได้รับการเชิญชวนให้ร่วมคณะมาทัศนศึกษาในช่วงเวลานี้นับเป็นโอกาสดีอย่างยิ่งเนื่องด้วยทุเรียนจันทบุรีจะสุกในช่วงนี้ ข้อมูลเรื่องทุเรียนจากเว็บไซด์กูเกิ้ลระบุว่าทุเรียนในประเทศไทยเป็นช่วง กุมภาพันธ์ ถึง ตุลาคม ของทุกปีโดดยมีการผลิตในทุกภาคของประเทศ แต่จะมีช่วงเก็บเกี่ยวผลผลิตต่างกันไปในแต่ละภูมิภาค ทุเรียนนับเป็นผลไม้เศรษฐกิจของไทย และมีการส่งเสริมการผลิตและการตลาดสมัยใหม่ให้ต้องเรียนรู้ให้เท่าทันโลก การเดินทางในครั้งนี้คณะของผู้เขียนใช้รถส่วนตัวขับไปกันเองถึง 3 คัน โดยออกจากกรุงเทพ ฯ สองคัน คันแรกออกจากพัฒนาการ…

Continue Readingการท่องเที่ยวเชิงเกษตรและกลยุทธ์การตลาดสินค้าเกษตร กรณีทุเรียนจันทบุรี