ผู้บริหารกับบทบาทในการจัดการการเปลี่ยนแปลง

ในเดือนมกราคมปีนี้ ผู้เขียนมีโอกาสร่วมคณะกับกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นคณะกรรมการพิจารณารับรองวิทยะฐานะสถาบันอุดมศึกษาเอกชนไปตรวจเยี่ยมและตรวจสอบคุณภาพการจัดการศึกษาถึงสองแห่งด้วยกัน โดยแห่งแรกเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่ตั้งอยู่ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาซี่งใกล้กับบ้านของผู้เขียนที่อยู่ในจังหวัดปทุมธานีจึงเดินทางไปเอง สถาบันตั้งอยู่ติดถนน 347 แต่ในตอนเช้ามีภารกิจส่งหลานไปโรงเรียนจึงเดินทางไปตามถนนสายเอเชีย เปิด Google map ขับตามไปไม่ยากหลงนิดหน่อยตามประสา ถึงอย่างไรก็ไปก่อนเวลาเป็นคนแรก จึงได้มีโอกาสชมสถานที่ตั้งซึ่งดูทันสมัยอย่างมาก เนื่องจากสถาบันเพิ่งเปลี่ยนเจ้าของได้อธิการบดีใหม่เป็นเภสัชกร นักธุรกิจเจ้าของโรงงานผลิตเวชสำอางค์และยาสีฟันชื่อดัง แม้ว่าสถาบันจะมีนักศึกษาน้อยมากแต่แนวคิดของท่านอธิการบดีและผู้บริหารเป็นแนวคิดที่ทันสมัยในการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นการเรียนรู้และสร้างนักธุรกิจและผู้ประกอบการระดับร้อยล้านเพื่อพัฒนาธุรกิจ SME ของไทยในอนาคต แม้ว่าการดำเนินงานจะยังมีรายได้น้อยกว่าค่าใช้จ่ายแต่ท่านอธิการบดีก็ยังสามารถรับภาระได้และโดยปกติท่านก็บริจาคทุกวันวันละล้าน เพื่อพัฒนาธุรกิจ ชุมชนและการศึกษาอยู่แล้ว คณะกรรมการที่ไปคณะนี้เป็นหญิงล้วน มีเจ้าหน้าที่ของสป.อว.และพนักงานขับรถเป็นชายเพียงสองคน ภารกิจแรกก็ผ่านไปด้วยดีและมีความประทับใจ ทั้งคาดหวังว่าสถาบันคงสามารถจัดการศึกษามีคุณภาพและบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ สถาบันแห่งที่สองตั้งอยู่ในจังหวัดพะเยา คณะกรรมการที่เดินทางไปตรวจจึงจำเป็นต้องเดินทางไปในวันราชการโดยทางสป.อว.อำนวยความสะดวกในการจองตั๋วโดยสารให้ และไปลงเครื่องที่สนามบินเชียงราย เริ่มภารกิจที่สนามบินเชียงราย ทางสถาบันจัดรถตู้ของสถาบันพร้อมผู้บริหารมาต้อนรับ ก่อนจะเดินทางไปพะเยา…

Continue Readingผู้บริหารกับบทบาทในการจัดการการเปลี่ยนแปลง