หน้าที่ของผู้จ่ายเงินได้ในการหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย

1. การคำนวณภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย การคำนวณภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ต้องคำนวณตามหลักเกณฑ์ วิธีการและอัตราที่กฎหมายกำหนดไว้ โดยจะกระทำเมื่อมีการจ่ายเงินได้ประเภทที่ต้องหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย เท่านั้น ซึ่งหากเงินส่วนใดยังไม่มีการจ่ายก็จะไม่อยู่ในบังคับให้ต้องหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย 2. การออกหนังสือรับรองการหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย ผู้จ่ายเงินได้ที่มีหน้าที่หักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย ต้องออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายให้แก่ผู้ถูกหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย โดยหนังสือรับรองการหักภาษีเงินได้ ณ…

Continue Readingหน้าที่ของผู้จ่ายเงินได้ในการหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย

ประเภทของภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย

ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย อาจแบ่งได้ 2 ประเภท คือ ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหัก ณ ที่จ่าย และ ภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก ณ ที่จ่าย .1 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหัก ณ ที่จ่าย แบ่งได้ 2 กรณี ดังนี้ .1.1 กรณีประมวลรัษฎากรกำหนดให้ผู้จ่ายเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 (1) (2) (3) (4) (5)…

Continue Readingประเภทของภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย

เคล็ด (ไม่) ลับอายุยืน

วันศุกร์ที่ 23 ธันวาคม 2565 ขอจัดเป็น “วันสุข” วันหนึ่งในปีนี้ ปีที่กำลังจะผ่านไปอีกปีอย่างรวดเร็วการที่รู้สึกว่าวันเวลาผ่านไปเร็วนี้อาจเป็นเพราะว่าการดำเนินชีวิตที่เรียบง่าย ไม่ติดยึดกับสิ่งใดให้เครียดหรือวิตกกังวลจนเป็นอุปสรรคให้รู้สึกต้องทนทุกข์ก็ว่าได้ สำหรับผู้เขียนชีวิตในปี 2565 เป็นปีแห่งการเริ่มต้นเรียนรู้กับบทบาทใหม่ในการเป็นคุณย่าที่ได้รับเลี้ยงหลานชายวัยมัธยมต้นด้วยตนเอง ที่ต้องทำอาหารแล้วขับรถไปรับส่งที่โรงเรียน ตลอดจนต้องมีติวก่อนสอบในวิชาที่คุณย่าเองก็เพิ่งจะมาเรียนรู้ใหม่ทั้งหมดเนื่องจากการเรียนแผนใหม่ที่ห่างจากสมัยคุณย่าเมื่อกว่าครึ่งศตวรรษที่แล้ว โรงเรียนหลานหยุดเทศกาลคริสตมาสและปีใหม่ตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2565 – 4 มกราคม 2566 เลยขอให้คุณพ่อเขามารับกลับไปพักผ่อน คุณย่าเลยได้มีเวลาเคลียร์งานที่ยังคั่งค้าง วันที่ 23 เป็นวันที่มีนัดหมายทานอาหารกลางวันกับเพื่อนเรียนชั้น มศ. 5 ที่ภัตตาคารยิ้มยิ้ม…

Continue Readingเคล็ด (ไม่) ลับอายุยืน