มหากาพย์หุ้น STARK … จะเป็นตำนานให้เล่าขานสุดท้ายหรือไม่ ?

รองศาสตราจารย์ ดร.กัลยานี ภาคอัต            สองสามเดือนที่ผ่านมา ได้มีข่าวหุ้นที่นับได้ว่าเป็นมหากาพย์ที่จะนำไปเล่าขานสู่รุ่นต่อรุ่นยังชั่วลูกหลาน คือ เรื่องราวของหุ้น STARK  หลายๆ ท่านได้ชมภาพยนต์เรื่อง IRON MAN จะพบว่า ตัวเอกของเรื่องนี้มีชื่อว่า แอนโทนนี่ สตาร์ค (Anthony Stark) เป็นเรื่องราวของอภิมหาเศรษฐีเพลย์บอย และยังเป็นเจ้าของธุรกิจทำการค้าขายอาวุธให้กับรัฐบาล  แต่เรื่องราวของหุ้น STARK ไม่ได้เหมือนกับภาพยนต์เรื่องนี้  ด้วยความบังเอิญหรือไม่ที่ชื่อของหุ้น STARK ไปคล้องจองกับชื่อตัวเอกในภาพยนต์   อย่างไรก็ตาม เรื่องราวของหุ้น STARK…

Continue Readingมหากาพย์หุ้น STARK … จะเป็นตำนานให้เล่าขานสุดท้ายหรือไม่ ?

การนำหุ้นออกจากตลาดหลักทรัพย์… มีขั้นตอนอย่างไร (2)

รองศาสตราจารย์ ดร.กัลยานี ภาคอัต          จากบทความที่แล้ว (1) ได้นำเสนอเนื้อสาระการนำหุ้นออกจากตลาดหลักทรัพย์  ซึ่งในกรณีนั้นเป็นการนำหุ้นออกจากตลาดด้วยความสมัครใจ หรือการเพิกถอนหุ้นโดยสมัครใจ  สำหรับเนื้อหาสาระในบทความนี้จะนำเสนอการเพิกถอนหุ้นที่ไม่ได้เกิดจากความสมัครใจ หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งว่าเป็นการถูกบังคับให้ออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ หรือภาษาทางการ “การเพิกถอนหุ้นจากการพิจารณาของตลาดหลักทรัพย์”           กรณีที่หุ้นถูกพิจารณาให้เพิกถอนออกจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ  โดยมีประกาศหลักเกณฑ์ฯ ในเรื่องดังกล่าว  เมื่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า หลักทรัพย์มีลักษณะไม่เหมาะสมที่จะดำรงสถานะการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์  เป็นเหตุให้หุ้นเข้าข่ายอาจถูกเพิกถอนมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ (ข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเพิกถอนหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2564)…

Continue Readingการนำหุ้นออกจากตลาดหลักทรัพย์… มีขั้นตอนอย่างไร (2)

การนำหุ้นออกจากตลาดหลักทรัพย์… มีขั้นตอนอย่างไร (1)

รองศาสตราจารย์ ดร.กัลยานี ภาคอัต         การนำหุ้นเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เป็นที่รู้จักกันอย่างดี  โดยเฉพาะช่วงเวลาที่มีข่าวการนำเสนอขายหุ้นใหม่หรือไอพีโอ ซึ่งนักลงทุนทราบดีว่าจะมีขั้นตอนในการลงทุนอย่างไร  แต่ในทางตรงกันข้าม มีข่าวไม่มากนักเกี่ยวกับการนำหุ้นออกจากตลาดหลักทรัพย์  ดังนั้น เนื้อหาสาระจะนำเสนอจึงเป็นเรื่องราวของการนำหุ้นออกจากตลาดหลักทรัพย์  ในทางปฏิบัติการนำหุ้นออกจากตลาดหลักทรัพย์นั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้กำหนดหลักเกณฑ์การนำหลักทรัพย์ออกจากการเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดไว้แล้วซึ่งสามารถแบ่งได้เป็น 2 รูปแบบคือ 1) การเพิกถอนหุ้นโดยสมัครใจ และ 2) การเพิกถอนหุ้นจากการพิจารณาของตลาดหลักทรัพย์                   สำหรับเนื้อสาระในบทความนี้จะนำเสนอถึงการเพิกถอนหุ้นโดยสมัครใจ ว่ามีขั้นตอนอย่างไร  โดยขั้นตอนจะเริ่มจากการที่คณะกรรมบริษัทได้มีมติการนำหุ้นออกจากตลาด และนำมติแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย…

Continue Readingการนำหุ้นออกจากตลาดหลักทรัพย์… มีขั้นตอนอย่างไร (1)