Thai Tourists’ Behaviour

เจาะพฤติกรรมนักท่องเที่ยว “คนไทย” ไม่เหมือนชาติใดในโลก

“เอ็กซ์พีเดีย” หรือ Expedia.co.th เว็บไซต์บริการด้านการท่องเที่ยว ได้ร่วมกับบริษัทที่ปรึกษาด้านกลยุทธ์ทางการตลาด “นอร์ธสตาร์” (Northstar) ทำการสำรวจและศึกษาเกี่ยวกับความนิยมและพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวจากหลากหลายมุมโลก รวมทั้งประเทศไทย ภายใต้โปรเจ็กต์“Expedia Sky Conduct Report” โดยการสุ่มตัวอย่างจากนักท่องเที่ยว จำนวน 11,026 คน จาก 22 ประเทศ เช่น มาเลเซีย สิงคโปร์ ไทย และประเทศเพื่อนบ้านในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ พบว่า ภายในช่วงเวลา 2 ปีที่ผ่านมา มีนักท่องเที่ยวไทยกว่า 79% ที่เดินทางโดยสารเครื่องบินเพื่อธุรกิจ หรือเพื่อการพักผ่อนเป็นจำนวนสูงถึง 5 ครั้งต่อคน ในขณะที่สิงคโปร์มีเพียง 65% ซึ่งชี้ให้เห็นว่า นักท่องเที่ยวไทยเป็นตลาดสำคัญของธุรกิจท่องเที่ยว นอกจากนี้ ผลสำรวจเพิ่มเติมอื่น ๆ ยังแสดงให้เห็นว่านักท่องเที่ยวไทยมีความแตกต่างจากนักท่องเที่ยวชาติอื่นอย่างชัดเจนในเรื่องวัฒนธรรม วิถีการใช้ชีวิต มารยาท สังคมและสิ่งแวดล้อม ฯลฯ

ข้อมูลจากการสำรวจและศึกษาครั้งนี้ชี้ชัดว่า ประเทศไทยมีความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์ทำเลที่ตั้ง ซึ่งเป็นจุดศูนย์กลางหลักในการเดินทางไปท่องเที่ยวประเทศต่าง ๆ ทั้งในและนอกภูมิภาค ซึ่งเป็นปัจจัยที่สนับสนุนให้นักท่องเที่ยวไทยเดินทางท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศได้อย่างสะดวกสบาย ผลสำรวจยังระบุอีกว่า นักท่องเที่ยวชาวไทยหลงใหลการใช้เทคโนโลยีจนเหมือนเป็นส่วนหนึ่งในชีวิต แม้แต่บนเครื่องบินก็มักจะเห็นว่านักท่องเที่ยวชาวไทยต้องมีโทรศัพท์มือถือและหูฟังติดตัวระหว่างการเดินทางไปด้วยตลอด

นอกจากนี้ยังพบว่า กิจกรรมที่นักท่องเที่ยวคนไทยเลือกทำมากที่สุดระหว่างการเดินทาง 5 อันดับแรกคือ การนอนพักผ่อน ซึ่งมากถึง 57.1% รองลงมาคือการฟังเพลง 41.9% การรับประทานอาหาร 36% การอ่านหนังสือ/นิตยสาร 31.7% และการเล่นอินเทอร์เน็ต 26.5% และหากต้องเดินทางที่บินนานกว่า 10 ชั่วโมง นักท่องเที่ยวชาวไทยจะเลือกการนอนหลับมากถึง 77% ในขณะที่การเลือกใช้ระบบความบันเทิงภายในเครื่องบินมี 56% และรับประทานอาหาร 52%

สำหรับสิ่งของที่นักท่องเที่ยวขาดไม่ได้หรือต้องนำติดตัวไประหว่างเดินทางบนเครื่องบิน ซึ่งผลสำรวจออกมาว่านักท่องเที่ยวทั่วโลกได้จัดลำดับความสำคัญให้ “น้ำ” มาเป็นอันดับแรก รองลงมาคือ อาหาร โทรศัพท์มือถือ หูฟัง และนิตยสารหรือหนังสือพิมพ์ ตามลำดับ แต่สำหรับนักท่องเที่ยวชาวไทยนั้นเลือกโทรศัพท์มือถือเป็นสิ่งสำคัญที่สุดมากถึง 54% และหูฟัง 37.9% โดยมีน้ำตามมาเป็นอันดับสาม 37.2% และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นอันดับสุดท้ายเพียง 3%

ส่วนสิ่งอำนวยความสะดวกบนเครื่องบินนั้น นักท่องเที่ยวชาวไทยให้ความสำคัญมากถึง 53% และยินดีที่จะจ่ายเงินเพิ่มเพื่อที่นั่งที่กว้างขึ้นและอาหารพิเศษอย่างครบชุด โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าต้องเดินทางในเที่ยวบินระยะไกลนานกว่า 12 ชั่วโมง ในขณะที่นักท่องเที่ยวชาติอื่น ๆ ทั่วโลกให้ความสำคัญเรื่องความสะดวกสบาย 43% และเรื่องอาหารครบชุดคิดเพียง 54% ทั้งในกรณีที่เดินทางระยะใกล้หรือไกล รวมทั้งนักท่องเที่ยวชาวไทยส่วนใหญ่ไม่นิยมดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ระหว่างเดินทาง ซึ่งมีเพียง 14% เท่านั้นที่เลือกสั่งเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เมื่อเทียบกับนักท่องเที่ยวชาวเม็กซิกันที่มีจำนวนสูงถึง 35%

ที่มา :

http://www.atta.or.th/?p=5465#:~:text=นอกจากนี้ยังพบว่า,และการเล่นอินเทอร์เน็ต%2026.5%25