ส่งออกสินค้าไทยไปเกาหลี

เมื่อเดือนมีนาคมนี้ ได้มีโอกาสร่วมคณะไปศึกษาดูงานที่สาธารณรัฐเกาหลีที่มักนิยมเรียกกันสั้น ๆว่าเกาหลีและหมายความถึงเกาหลีใต้เท่านั้น การศึกษาดูงานต่างประเทศได้ถูกงดไปตามนโยบายของรัฐในช่วงการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนานับเป็นเวลาถึง 3 ปีแล้ว มาในปีนี้จึงมีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวนมากถึง 40 คน กำหนดการเดินทางเป็นช่วง 4 – 8 มีนาคม 2566 เพื่อความสะดวกในการเดินทางคณะทำงานได้ใช้บริการ Tour Agent แห่งหนึ่งมาเป็นผู้ติดต่อจัดการไปศึกษาดูงานครั้งนี้ โปรแกรมการเดินทางไปเกาหลีมักจะเริ่มในช่วงดึกเกือบจะเข้าวันใหม่ของโปแกรมทำให้มีปัญหาในการจัดกิจกรรมศึกษาดูงานที่เป็นทางการเนื่องจากการเดินทางโดยใช้งบประมาณราชการจะมีกรอบพิจารณาในการตรวจสอบความถูกต้องด้วย ในประเด็นนี้มีผู้ให้ข้อสังเกตว่าการเดินทางตามโปแกรมนี้น่าจะมีกิจกรรมการศึกษาดูงานที่เป็นทางการ 2 แห่ง ผู้เขียนซึ่งจะเกษียณราชการในเดือนกันยายนนี้จึงมีความวิตกไม่ต้องการให้อยู่ในพงหนามของการตรวจสอบ จึงได้ร่วมเข้ากิจกรรมศึกษาดูงานที่เป็นทางการเพิ่มเติมอีกหนึ่งแห่ง โดยทางกลุ่มผู้บริหารสาขาวิชาวิทยาการจัดการและผู้บริหารมหาวิทยาลัยได้ทำเรื่องขอเยี่ยมชมและศึกษาดูงานที่สถานเอกอัครราชฑูตไทย ณ กรุงโซล ที่ทางสถานฑูตได้ให้ความอนุเคราะห์อย่างดี เปิดให้เข้าเยี่ยมและฟังการบรรยายเกี่ยวกับสถานการค้าและความสัมพันธ์ของไทยกับสาธารณรัฐเกาหลี…

Continue Readingส่งออกสินค้าไทยไปเกาหลี

Healthspan ว่าด้วยเรื่องสุขภาพที่ทุกคนต้องรู้

ในวิถีของผู้เข้าสู่ฐานะสว.ที่ย่อมาจากสูงวัยนั้น ผู้สูงวัยยุคนี้นับว่าโชคดีที่เป็นสังคมข่าวสารทำให้มีเรื่องที่สามารถเลือกดำเนินชีวิตได้หลายแนว นอกเหนือจากวิถีที่เคยยอมรับกันมากคือ “ปฏิบัติธรรม” สำหรับผู้เขียนในวัยเยาว์อยู่บ้านใกล้วัดถูกหล่อหลอมมาด้วยความเชื่อของสังคมไทยเรื่องภูตผี จิตวิญญาณก็เลยติดจะกลัวผี กลัวเจ้ากรรมนายเวรเลยไม่ค่อยอยากใช้ชีวิตใกล้วัดในยามสูงวัย ความที่ยังมีโอกาสอยู่ในสังคมสื่อโซเชียลทำให้มีผู้ส่งข่าวสารมาทางช่องทางยอดนิยมคือ ไลน์ มาให้มากมายทำให้มีเวลาได้ไตร่ตรองเลือกวิธีดำเนินชีวิตให้เหมาะสมกับไลฟ์สไตล์ของตนเอง เมื่อต้นเดือนกันยายนนี้มีลูกศิษย์MBA รุ่น 2 ท่านหนึ่งที่ปัจจุบันเป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งที่ยังมีการติดต่อสม่ำเสมอได้ส่งคลิปวิดีโอเรือง Healthspam มาให้เมื่อได้เปิดชมแล้วคิดว่าดีเลยจะนำมาเล่าต่อในช่องทางนี้เผื่อจะมีสาระประโยชน์ต่อผู้อ่านต่อไป คลิปเรื่อง Healthspan ที่ได้รับแชร์มาเป็นคลิปที่ได้เผยแพร่ใน Dr. V Channel เป็นเว็บไซด์ที่มีหมอเป็นผู้โพสต์บอกเล่าเรื่องสุขภาพที่ทุกคนต้องรู้ มีผู้ติดตาม 7.9 แสนคน ตอนที่แชร์มาเป็นตอน เล่าเรื่องสุขภาพที่ทุกคนต้องรู้ ในวันที่เปิดชมจัดเป็นepisode 1…

Continue ReadingHealthspan ว่าด้วยเรื่องสุขภาพที่ทุกคนต้องรู้

การจำแนกคนในยุคปัจจุบัน

เป็นที่ยอมรับในการจัดการทรัพยากรมนุษย์สมัยใหม่ว่าเป็นยุคที่ในองค์การมีองค์ประกอบของคนหลายประเภท หลายเจนเนอเรชั่น การจะบริหารทรัพยากรมนุษย์ในองค์การให้มีประสิทธิภาพ โดยคำนึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์จึงต้องเข้าใจพฤติกรรมของคนในองค์การว่าเป็นอย่างไร เพื่อจัดการให้เหมาะสมต่อไป เมื่อเร็วนี้มีการเผยแพร่ถึงการแบ่งเจนเนอเรชั่นของคนไว้ดังนี้ปัจจุบันคนทั้งโลก แบ่งได้เป็น 6 Generations ดังนี้ Buildersอายุตั้งเเต่ : 73 ปีขึ้นไปเกิดก่อน : 2489อุปนิสัย : ขยัน อดทน ครอบครัวเข้มเเข็ง เคร่งขนบประเพณี ภักดีต่อองค์กร Baby Boomersอายุตั้งเเต่ : 55 - 72 ปีเกิดช่วง :…

Continue Readingการจำแนกคนในยุคปัจจุบัน