Tourism Situation in COVID-19

สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อโคโรน่าไวรัสสายพันธุ์ใหม่ 2019 หรือโควิด-19 ที่เกิดขึ้นทั่วโลกนับตั้งเเต่เดือนมกราคม ปี 2020 ทำให้รัฐบาลของหลายประเทศต้องบังคับใช้มาตรการต่าง ๆ เพื่อควบคุมไม่ให้โรคแพร่กระจายเเละลดจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ มาตรการเหล่านี้เองนอกจากควบคุมเชื้อโรคเเล้ว ยังส่งผลให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจชะงักเนื่องจากประชาชนไม่สามารถดำเนินชีวิตได้ตามปกติ สร้างผลกระทบเป็นวงกว้างรวมถึงการท่องเที่ยวทุกตลาด ไม่ว่าจะเป็น inbound (ชาวต่างชาติเข้ามาเที่ยวเมืองไทย) outbound (ชาวไทยเดินทางออกไปต่างประเทศ) เเละการท่องเที่ยวภายในประเทศ การท่องเที่ยวเป็นหนึ่งในภาคเศรษฐกิจที่มีความสำคัญยิ่งของประเทศเเต่ก็มีความเปราะบางต่อสถานการณ์ต่าง ๆ  เเม้ในช่วงเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ที่สถานการณ์การระบาดในไทยเเละหลายประเทศยังไม่รุนเเรง อีกทั้งขณะนั้นรัฐบาลไทยเองยังไม่ได้ประกาศใช้พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน รวมถึงยังไม่ปิดสถานที่ต่าง ๆ เเละห้ามการเดินทางเข้าประเทศหรือข้ามจังหวัด ผลกระทบต่อการท่องเที่ยวก็เริ่มปรากฎให้เห็นเเล้วเพราะนักท่องเที่ยวต่างชาติลดจำนวนลงเนื่องจากสถานการณ์ระบาดที่เกิดขึ้นในประเทศต้นทางรวมถึงมาตรการควบคุมต่าง ๆ ที่รัฐบาลของประเทศนั้นๆ บังคับใช้ เเละด้วยเหตุนี้เอง…

Continue Reading Tourism Situation in COVID-19

5 Tips to Expand Tourists in Post-COVID-19

5 เคล็ดลับ ขยายฐานลูกค้าในการท่องเที่ยวหลังโควิด เจ้าของธุรกิจต้องรู้ ! เคล็ดลับเสริมความแกร่งให้ธุรกิจการท่องเที่ยวหลังโควิด ที่เจ้าของธุรกิจต้องรู้ เพื่อปรับเกมการบริหาร รู้ความต้องการของผู้บริโภค รู้เทรนด์ธุรกิจ ปรับโมเดลการตลาด ให้ธุรกิจสามารถขยายฐานลูกค้าและอยู่รอด 1. ความสะอาดและความปลอดภัย โควิด-19 ทำให้เห็นได้ชัดเจนว่าผู้คนเริ่มตระหนักเกี่ยวกับความปลอดภัย และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมโดยเน้นเรื่องสุขภาพและความสะอาด ด้วยเหตุนี้เองผู้ประกอบการจึงต้องให้ความสำคัญกับเรื่องความสะอาดเป็นอันดับแรก เช่น การทำความสะอาดพื้นที่สาธารณะต่างๆ ภายในที่พักทุก 1 ชั่วโมง พนักงานต้องใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา และเว้นระยะห่างทางสังคมเพื่อสร้างความมั่นใจแก่นักท่องเที่ยว 2. ปรับลด ปลดล็อกราคา การชะลอตัวของสภาพเศรษฐกิจในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา ทำให้หลายคนเริ่มรัดเข็มขัดและใช้จ่ายอย่างระมัดระวังมากขึ้น…

Continue Reading 5 Tips to Expand Tourists in Post-COVID-19

New Normal Travel in the Post-COVID-19

การท่องเที่ยวแบบ New Normal ในยุคหลัง COVID-19 เป็นมาตรการสำคัญที่ทุกภาคส่วนด้านการท่องเที่ยวต้องใส่ใจ เพราะไม่เพียงแต่คนในประเทศที่เฝ้ารอให้การท่องเที่ยวกลับมา แต่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติก็ยังให้ความนิยมแหล่งท่องเที่ยวของประเทศไทย และพร้อมที่จะเดินทางมาท่องเที่ยวประเทศไทยอีก ดังนั้น ไทยต้องเตรียมความพร้อมที่จะรองรับนักท่องเที่ยวในวิถี New Normal โดยยกระดับมาตรการด้านการท่องเที่ยวควบคู่กับด้านสาธารณสุข ใส่ใจเรื่องความสะอาด ถูกสุขอนามัย คำนึงถึงปัจจัยต่างๆ ในการลดความเสี่ยงของการแพร่เชื้อโรค COVID-19 ที่อาจจะกลับมาแพร่ระบาดได้อีก รวมถึงสร้างความเชื่อมั่นให้นักท่องเที่ยวเกิดความมั่นใจและรู้สึกว่าประเทศไทยมีความปลอดภัย New Normal ดังนี้ สำหรับผู้ประกอบการ/ผู้ให้บริการ 1. ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย 2. บันทึกประวัติผู้ให้บริการและผู้รับบริการหรือนักท่องเที่ยว 3.…

Continue Reading New Normal Travel in the Post-COVID-19