E-commerce-Vietnam ภาคต่อ

ภาคต่อ เป็นการวิเคราะห์ประเด็นบริษัทในเวียดนาม ครับ ปัจจุบันเวียดนามมีบริษัทขนาดกลางและขนาดเล็ก ประมาณ 500,000 แห่ง ส่วนมาก 90% เป็นบริษัทขนาดเล็ก ซึ่งในช่วง 3-5 ปีที่ผ่านมา บริษัทเหล่านี้มีการสร้างแบรนด์อย่างจริงจัง เพื่อใช้ในการแข่งขันในตลาด นั้นหมายความว่าเราจะเห็นสินค้าเกิดใหม่มากขึ้น และนำไปสู่การพึงพากันในห่วงโซ่อุปทานที่หลากหลาย ใครมองเห็นช่องทางการให้บริการต่างๆ เช่น บริการสร้างเว็บไซด์ หรือ การบริหารแบรด์ หรือ การทำและดูแลลูกค้าในตลาดออนไลน์ ย่อมหากำไรจากตลาดนี้ได้แน่นอนเว็ปไซต์อีคอมเมิร์ซของเวียดนาม มีครบเกือบทุกจ้าวในตลาด เช่น Shopee, Lazada, The…

Continue ReadingE-commerce-Vietnam ภาคต่อ

แนวโน้ม อีคอมเมิร์ซในประเทศเวียดนาม

ปัจจุบันนี้ ใครก็คิดว่า อีคอมเมิร์ซ เป็นเรื่องง่ายที่ใครๆก็รู้จัก และมองว่ามีตลาดแบบนี้เกิดขึ้นในทุกๆ ประเทศ แต่บทความย่อๆ รอบนี้จะขอเสนอ แนวโน้มอีคอมเมิร์ซในเวียดนาม เพื่อ นศ.ท่านใดจะเห็นแนวทางลงทุน Blog นี้ เสนอ 3 เรื่องครับ ดังนี้ อีคอมเมิร์ซมีความสำคัญต่อการพัฒนาของเวียดนามมากครับ เพราะประชากรอีกเกือบ 80 % ที่ยังไม่เข้าถึงการค้าออนไลน์ ซึ่งอนาคตมีโอกาศเติบโตแน่นอน ดูอย่างประเทศไทยเราก็ได้ มีข้อมูลแจ้งว่า ตลาดอีคอมเมิร์ซ นั้น ส่วนมากจะอยู่ในพื้นที่ฮานอยและโฮจิมินห์ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 20 ของประชากรทั้งหมด…

Continue Readingแนวโน้ม อีคอมเมิร์ซในประเทศเวียดนาม