งานวิจัยในธุรกิจอาหารเพื่อสุขภาพ ความรู้ที่ 4.อาหารคลีน คือ อะไร

ความรู้ที่ 4 อาหารคลีน คือ อะไร อาหารคลีน คือ อาหารที่ไม่ผ่านการปรุงแต่งด้วยสารเคมีต่าง ๆ หรือผ่านการแปรรูปน้อยที่สุด อาหารเหล่านี้จะเป็นอาหารที่สดสะอาดไม่ผ่านกระบวนการหมักดอง หรือปรุงรสใด ๆ มากนเกินไป เช่น รสหวานจัด รสเค็มจัด เป็นต้น

Continue Readingงานวิจัยในธุรกิจอาหารเพื่อสุขภาพ ความรู้ที่ 4.อาหารคลีน คือ อะไร

งานวิจัยในธุรกิจอาหารเพื่อสุขภาพ ความรู้ที่ 3.ลักษณะของอาหารออร์แกนิค

ความรู้ที่ 3 ลักษณะของอาหารออร์แกนิค ลักษณะอาหารออร์แกนิค(1.1) ส่วนประกอบทุกอย่างของอาหาร Organic ตั้งแต่ขั้นตอนการผลิตเพาะปลูก ไปจนถึงกระบวนการบรรจุต้องมาจากธรรมชาติทั้งหมด ไม่มีการใช้สารเร่ง สารเคมี หรือสารประกอบใด ๆ ทั้งสิ้น รวมถึงไม่มีการใช้อาหารสังเคราะห์หรือปุ๋ยเคมีเพื่อเร่งการเจริญเติบโตของสัตว์หรือพืช(1.2) นำวัตถุดิบ Organic มาปรุงอาหารได้หลากหลาย ไม่ต่างจากวัตถุดิบสำหรับทำอาหารทั่ว ไป โดยจะปรุงรสชาติยังไงก็ได้ตามชอบ ทำได้ทั้งการต้ม ผัด แกง ทอด จะเน้นปรุงแบบอาหารคลีนก็ได้(1.3) Organic สามารถนำมาทำอาหารได้หลากหลายเพราะวัตถุดิบออร์แกนิคก็สามารถทำอาหารทั่วไปได้(1.4) การรับประทานอาหารออร์แกนิคเป็นการดูแลสุขภาพทางหนึ่งเพราะต้องการลดการรับสารพิษเข้าสู่ร่างกาย ซึ่งการนำวัตถุดิบออร์แกนิคมาปรุงอาหารก็ทำให้สามารถรับประทานอาหารได้เหมือนมื้อปกติทั่วไป(1.5) นำวัตถุดิบออร์แกนิคมาปรุงอาหารตามปกติ…

Continue Readingงานวิจัยในธุรกิจอาหารเพื่อสุขภาพ ความรู้ที่ 3.ลักษณะของอาหารออร์แกนิค

งานวิจัยในธุรกิจอาหารเพื่อสุขภาพ ความรู้ที่ 2. ประเภทของอาหารเพื่อสุขภาพ

ความรู้ที่ 2 ประเภทของอาหารเพื่อสุขภาพ ร้านอาหารเพื่อสุขภาพมีการจัดแบ่งประเภทต่าง ๆ กัน ในที่นี้แบ่งเป็น 4 ประเภท ได้แก่ 1) อาหารออร์แกนิค 2) อาหารคลีน 3) อาหารมังสวิรัติรวมอาหารเจ และ 4) อาหารชีวจิต

Continue Readingงานวิจัยในธุรกิจอาหารเพื่อสุขภาพ ความรู้ที่ 2. ประเภทของอาหารเพื่อสุขภาพ