VIETNAM Predictions in 2021

ในปี 2021 นี้ มีการพยากรณ์การเติบโตของเวียดนามไว้ว่าจะเป็นปีทองของเวียดนามเลย ซึ่งหลังจากจบปัญหาไวรัส COVID-19 แล้ว ทุกเติบโตอย่างก้าวกระโดดเลยครับ ยังไงมาลองดู คำพยากรณ์คลิปนี้จาก Duong Global Business Consulting Group ครับ https://www.youtube.com/watch?v=ppOIW0wAC1M&feature=youtu.be&ab_channel=DuongGlobalBusinessConsultingGroup

Continue Reading VIETNAM Predictions in 2021

มารู้จักสินค้าส่งออกของเวียดนามกัน

สินค้าส่งออกของเวียดนามมีหลายประเภทครับ แต่ ใครจะรู้ว่าสินค้าหลักที่ส่งออกไปยังตลาดอเมริกาและยุโรป ซึ่งเป็นตลาดที่ใหญ่มากครับ มีอะไรบ้าง ถ้าไม่รู้ มาดูสรุปกันครับ กลุ่มเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็คทรอนิกส์ กลุ่มเคมีภัณฑ์และพลาสติกกลุ่มสินค้าเกษตรกลุ่มอาหารและเครื่องดื่มกลุ่มอะไหล่รถยนตร์กลุ่มเครื่องนุ่งห่ม สินค้าเหล่านี้บางจำพวกก็มีการใช้ทรัพยากรจากไทยด้วยครับ ยังไงลองพิจารณาดูว่า ธุรกิจเราสามารถเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในห่วงโซ่อุปทานของกลุ่มธุรกิจเหล่านี้ได้หรือไม่ ลองดูครับ ประเทศนี้ GDP โตเยอะครับ

Continue Reading มารู้จักสินค้าส่งออกของเวียดนามกัน

The Vietnamese E-commerce market (in 2020)

พฤติกรรมการใช้จ่ายบนโลกออนไลน์ของคนเวียดนามมีรูปแบบที่น่าสนใจหลายเรื่อง ข้อมูลในปี 2020 มีเรื่องน่าสนใจหลายเรื่องครับ มาดูกัน คนเวียดนามใช้จ่ายในเรื่อง การแต่งตัว และความสวยความงาม มากขึ้นจากปี 2019 ถึง 37.2%คนเวียดนามมีการซื้ออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ มากขึ้นจากปี 2019 ถึง 32.6% และ ใช้จ่ายไปกับกิจกรรม DIY , การซื้อของเล่น หรือ กิจกรรมยามว่าง มากขึ้นจากเดิมถึง 34.9%และ มีการซื้ออาหารและพวกสินค้าเพื่อการดูแลตัวเองมากขึ้น จากเดิมถึง 45.9 % จากตัวเลขพวกนี้ก็พอจะเห็นได้ว่า…

Continue Reading The Vietnamese E-commerce market (in 2020)