งานวิจัยในธุรกิจอาหารเพื่อสุขภาพ ความรู้ที่ 5.ลักษณะอาหารคลีน

ความรู้ที่ 5 ลักษณะอาหารคลีน มีลักณะเด่นอะไรบ้าง ลักษณะอาหารคลีน(1) กระบวนการผลิต Clean Food ไม่ได้เคร่งครัดเพราะอาหารคลีน วัตถุดิบคลีนบางอย่างก็ยังต้องพึ่งพาสารเคมีที่ปลอดภัยต่อร่างกาย เช่น สารคงสภาพอาหาร สารคงความเหนียว สำหรับไข่ขาวแท่งหรืออกไก่แช่แข็ง เป็นต้น(2) เน้นการปรุงรสให้น้อยที่สุด นำวัตถุดิบผ่านกรรมวิธีทำอาหารให้น้อยที่สุดเพื่อเน้นรสและความเป็นธรรมชาติของตัววัตถุดิบ ลดการรับสารปรุงรสเข้าสู่ร่างกายโดยเฉพาะโซเดียมและน้ำตาล การทำ Clean Food ก็ดัดแปลงให้หลากหลายได้ เพียงแต่จะไม่เน้นการปรุงเสริมเติมแต่งรสชาติเกินจำเป็น(3) การรับประทานอาหารคลีน มีความเคร่งครัดในเรื่องสัดส่วนของอาหารหมู่ต่าง ๆ ทั้งแป้ง โปรตีน ไขมัน น้ำมันและน้ำตาล(4)…

Continue Readingงานวิจัยในธุรกิจอาหารเพื่อสุขภาพ ความรู้ที่ 5.ลักษณะอาหารคลีน

งานวิจัยในธุรกิจอาหารเพื่อสุขภาพ ความรู้ที่ 4.อาหารคลีน คือ อะไร

ความรู้ที่ 4 อาหารคลีน คือ อะไร อาหารคลีน คือ อาหารที่ไม่ผ่านการปรุงแต่งด้วยสารเคมีต่าง ๆ หรือผ่านการแปรรูปน้อยที่สุด อาหารเหล่านี้จะเป็นอาหารที่สดสะอาดไม่ผ่านกระบวนการหมักดอง หรือปรุงรสใด ๆ มากนเกินไป เช่น รสหวานจัด รสเค็มจัด เป็นต้น

Continue Readingงานวิจัยในธุรกิจอาหารเพื่อสุขภาพ ความรู้ที่ 4.อาหารคลีน คือ อะไร

งานวิจัยในธุรกิจอาหารเพื่อสุขภาพ ความรู้ที่ 3.ลักษณะของอาหารออร์แกนิค

ความรู้ที่ 3 ลักษณะของอาหารออร์แกนิค ลักษณะอาหารออร์แกนิค(1.1) ส่วนประกอบทุกอย่างของอาหาร Organic ตั้งแต่ขั้นตอนการผลิตเพาะปลูก ไปจนถึงกระบวนการบรรจุต้องมาจากธรรมชาติทั้งหมด ไม่มีการใช้สารเร่ง สารเคมี หรือสารประกอบใด ๆ ทั้งสิ้น รวมถึงไม่มีการใช้อาหารสังเคราะห์หรือปุ๋ยเคมีเพื่อเร่งการเจริญเติบโตของสัตว์หรือพืช(1.2) นำวัตถุดิบ Organic มาปรุงอาหารได้หลากหลาย ไม่ต่างจากวัตถุดิบสำหรับทำอาหารทั่ว ไป โดยจะปรุงรสชาติยังไงก็ได้ตามชอบ ทำได้ทั้งการต้ม ผัด แกง ทอด จะเน้นปรุงแบบอาหารคลีนก็ได้(1.3) Organic สามารถนำมาทำอาหารได้หลากหลายเพราะวัตถุดิบออร์แกนิคก็สามารถทำอาหารทั่วไปได้(1.4) การรับประทานอาหารออร์แกนิคเป็นการดูแลสุขภาพทางหนึ่งเพราะต้องการลดการรับสารพิษเข้าสู่ร่างกาย ซึ่งการนำวัตถุดิบออร์แกนิคมาปรุงอาหารก็ทำให้สามารถรับประทานอาหารได้เหมือนมื้อปกติทั่วไป(1.5) นำวัตถุดิบออร์แกนิคมาปรุงอาหารตามปกติ…

Continue Readingงานวิจัยในธุรกิจอาหารเพื่อสุขภาพ ความรู้ที่ 3.ลักษณะของอาหารออร์แกนิค