เที่ยวเมืองตรัง

คำขวัญประจำจังหวัดตรัง“ชาวเมืองใจกว้าง สร้างแต่ความดี” คำขวัญท่องเที่ยวเมืองตรัง“เมืองพระยารัษฎา ชาวประชาใจกว้าง หมูย่างเลิศรส ถิ่นกำเนิดยางพารา เด่นสง่าดอกศรีตรัง ปะการังใต้ทะเล เสน่ห์หาดทรายงาม น้ำตกสวยตระการตา” จากคำขวัญประจำจังหวัดและคำขวัญท่องเที่วเมืองตรังเป็นแรงจูงใจให้ได้มาเที่ยวเมืองตรังในเดือนเมษายน ปี 2565 นี้ หลังจากชมเมืองเก่าสงขลา และรับประทานข้าวสตูและซาลาเปา ร้านเกียดฟัง ตามด้วยไอศรีมทรงเครื่องถั่วเขียวแล้ว เราก็เดินทางไปจังหวัดตรังด้วยรถยนต์ ระหว่างทางแวะซื้อผลไม้ได้แก่สับประรดและสละ ขึ้นมารับประทานแก้ง่วง พอพ้นเขาพับผ้าก็พักรถที่อันดามัน เกตเวย์ ลงถ่ายรูปกันเล็กน้อย เนื่องจากหมดเวลาเข้าชมแล้ว สวนด้านหน้าทางเข้ามีเหล่าสัตว์ที่มีในจังหวัดตรังได้แก่ สมเสร็จ ช้าง ที่โดดเด่นคือ ปลาพะยูน…

Continue Readingเที่ยวเมืองตรัง

ธุรกิจร้านกาแฟไร่เตรยาวรรณ

ธุรกิจร้านกาแฟเป็นธุรกิจยอดนิยมในสังคมยุคใหม่ โดยเฉพาะยุคที่ส่งเสริมการประกอบธุรกิจ Start up ทำให้มีแนวคิดเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจร้านกาแฟกันเป็นจำนวนมาก ย่านถนนบอนด์สตรีทหน้ามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชตั้งแต่ด้านติดถนนแจ้งวัฒนะ ไปถึง ถนนติวานนท์ ก็มีร้านกาแฟอยู่เกือบ 30 แห่ง มีทั้งแบบที่เป็นแบบสาขาของธุรกิจร้านกาแฟ เช่น สตาร์บัค AMAZON กาแฟดอยช้าง กาแฟทรู กาแฟมหาชนในร้านเซเว่น และร้านกาแฟสดที่จัดอาหารและขนมไว้พร้อมเช่น S&P บรรดาศิษย์ในหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตก็มีอยู่ไม่น้อยที่ประกอบธุรกิจประเภทนี้ ที่จำได้แน่นอนก็คือ คุณฟ้าแสง MBA 14 ที่เคยนำกาแฟที่ร้านมาเสิร์ฟในชั้นเรียนการสัมมนาเสริมที่ศูนย์โรงเรียนยุพราช จังหวัดเชียงใหม่ จนสำเร็จการศึกษาและยังคงเปิดร้านต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันในทริปที่เดินทางจากอุ้มผางกลับมาพักที่แม่สอด คณะของข้าพเจ้าได้แวะเยี่ยมชมไร่เตรยาวรรณ ข้อมูลจาก…

Continue Readingธุรกิจร้านกาแฟไร่เตรยาวรรณ

ระบบสารสนเทศกับการเดินทางท่องเที่ยว

ข้าพเจ้าจัดได้ว่าเป็นผู้ที่ชื่นชอบการท่องเที่ยวเป็นพิเศษ เนื่องด้วยการท่องเที่ยวเป็นกิจกรรมที่ให้การเรียนรู้ที่ผนวกกับสุนทรีย์ในเรื่องอารมณ์ อาหารตา อาหารใจ การออกกำลังกาย เสียงเพลง และเสียงหัวเราะครื้นเครง ทำให้เกิดเป็นประสบการณ์และความประทับใจไม่ลืมเลือน นับได้ว่าเป็นวาสนาอันเหมาะเจาะที่รับราชการเป็นอาจารย์ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มหาวิทยาลัยระบบเปิดซึ่งทำการสอนด้วยระบบการสอนทางไกลแบบใช้สื่อมัลติมีเดียมาแต่ต้น ทำให้ภารกิจในหน้าที่อาจารย์ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2525 ถึงปัจจุบันทั้งในเรื่องการสอน และการปฏิบัติงานคุมสอบได้มีโอกาสปฏิบัติงานในศูนย์บริการหรือสนามสอบในภูมิภาค จังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศ การไปปฎิบัติงานต่างๆดังกล่าวได้อาศัยข้อมูลที่สำนักบริการการศึกษารวบรวม จัดทำเป็นรูปเล่มคู่มือการสอนเสริม และสำนักทะเบียนและวัดผลจัดทำแฟ้มคู่มือการประสานงานสอบ ข้อมูลประกอบด้วย ข้อมูลศูนย์บริการการศึกษาประจำจังหวัด หน่วยราชการในจังหวัด โรงแรม ที่พัก ร้านอาหาร สถานที่ท่องเที่ยว แหล่งของฝาก ของที่ระลึก ซึ่งเป็นข้อมูลที่อำนวยความสะดวกในการเดินทางไปปฎิบัติราชการแบบประสิทธิภาพสูงประหยัดค่าใช้จ่ายเนื่องจากงานทั้งสองใช้งบประมาณเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดินว่าน้อยนิดแต่งบเดินทางราชการของมสธ.ยังน้อยกว่า…

Continue Readingระบบสารสนเทศกับการเดินทางท่องเที่ยว