เทรดหุ้นอย่างเป็นระบบอย่างมืออาชีพ

รองศาสตราจารย์ ดร.กัลยานี ภาคอัต          การนำเสนอการลงทุนในหุ้นอีกแง่มุมหนึ่งในรูปแบบการลงทุนอย่างเป็นระบบ (System Trading) เป็นการสร้างวินัยการลงทุนให้กับผู้ลงทุน เพื่อลดข้อผิดพลาดจากการลงทุน และทำให้ผลตอบแทนได้ตามเป้าหมายที่กำหนด พิสุทธิ์ ลิ้มวิวัฒน์กุล (2558) ได้นำเสนอกฎ 5 ข้อของการสร้างรายได้ด้วยการเทรดอย่างเป็นระบบ แสดงได้ดังภาพข้างล่างนี้ จากภาพข้างต้น สามารถอธิบายกฎ 5 ข้อของการสร้างรายได้ด้วยการเทรดอย่างเป็นระบบ โดยสรุปดังนี้         กฎข้อที่ 1  “จะต้องรู้จักนิสัยและพฤติกรรมของหุ้น” ผู้ลงทุนจะต้องทำความเข้าใจถึงนิสัยและพฤติกรรมของหุ้น จากการเคลื่อนไหวของเส้นกราฟราคาที่เปลี่ยนแปลงแต่ละช่วงเวลา หรือมีรูปแบบ (Pattern) ของการเคลื่อนไหวราคาหุ้นอย่างไร…

Continue Readingเทรดหุ้นอย่างเป็นระบบอย่างมืออาชีพ

มือใหม่หัดลงทุนในเงินดิจิทัลอย่างไร (2)

รองศาสตราจารย์ ดร.กัลยานี ภาคอัต          การนำเสนอตอนที่ 2 ขั้นตอนการลงทุนในเงินดิจิทัล จะขอนำตัวอย่าง “บิทคับ (Bitkub) มาอธิบาย โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ ขั้นตอนการลงทุนในเงินดิจิทัล         ก่อนการลงทุนในสินทรัพย์ประเภทใดๆ ก็ตาม ผู้ลงทุนจะต้องทำความเข้าใจถึงขั้นตอนการลงทุนในแต่ละขั้นตอนซื่งประกอบด้วย 1) ทำความเข้าใจถึงผลิตภัณฑ์ที่ลงทุน  2) ประเมินตนเองก่อนการลงทุน (ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้) 3) พิจารณาเลือกศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล  4) หาข้อมูลเงินดิจิทัลที่ลงทุนและตัดสินใจลงทุน และ 5) ติดตามสถานะของเงินดิจิทัลในพอร์ตลงทุนอย่างต่อเนื่อง  ทั้งห้าขั้นตอนควรจะกระทำก่อนการลงทุนโดยเฉพาะผู้ลงทุนมือใหม่ …

Continue Readingมือใหม่หัดลงทุนในเงินดิจิทัลอย่างไร (2)

มือใหม่หัดลงทุนในเงินดิจิทัลอย่างไร (1)

รองศาสตราจารย์ ดร.กัลยานี ภาคอัต         ในโลกปัจจุบันเทคโนโลยีได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วจนหลายๆ คน ตามเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นมาใหม่ๆ แทบไม่ทัน และไม่เว้นแม้แต่การลงทุนในตลาดทุนที่ได้รับผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีนั้นเช่นกัน  การให้ความรู้ครั้งนี้จะนำเสนอเกี่ยวกับการลงทุนในเงินดิจิทัลในระดับพื้นฐานสำหรับผู้สนใจหรือ ผู้ลงทุนมือใหม่  การนำเสนอจะแบ่งออกเป็น 2 ตอน คือ ตอนที่ 1 ภาพรวมของการลงทุนในเงินดิจิทัล และตอนที่ 2 ขั้นตอนการลงทุนในเงินดิจิทัล ภาพรวมของการลงทุนในเงินดิจิทัล          สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้ออกหลักเกณฑ์เกี่ยวกับใบอนุญาตผู้ประกอบการธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลประกอบด้วย 5 ประเภท คือ…

Continue Readingมือใหม่หัดลงทุนในเงินดิจิทัลอย่างไร (1)