สิ่งใดเป็นตัวบ่งชี้ว่า ผลิตภัณฑ์นั้นมีคุณค่าหรือไม่

คุณค่าผลิตภัณฑ์ (Product Value)คือสิ่งที่ลูกค้าประเมินจากปัจจัยหลายๆประการว่าผลิตภัณฑ์นั้นมีคุณค่าต่อเขาเพียงใดซึ่งเป็นการประเมินโดยปักเจกชน แต่ละบุคคลอาจประเมินไม่เหมือนกันทำให้คุณค่าผลิตภัณฑ์แต่ละชนิดมีคุณค่าต่อลูกค้าแต่ละคนไม่เท่ากัน อย่างไรก็ตามนักการตลาดพยายามที่จะสร้างตัวแบบของการประเมินคุณค่าผลิตภํณฑ์ของลูกค้าโดยรวมว่า หนีไม่พ้นปัจจัยเหล่านี้ในการประเมินของลูกค้าคือ  คุณค่ารวม (Total Customer Value) และต้นทุนของลูกค้า (Customer Cost) หรือสิ่งที่ลูกค้าสูญเสีย โดยนำมาหักกลบลบหนี้กันกลายเป็นคุณค่าที่ลูกค้าได้รับ (Customer Delivered Value) หากลูกค้าได้รับมากกว่าสิ่งที่เขาต้องสูญเสีย ลูกค้าก็จะรู้สึกว่า คุ้มที่จะซื้อสินค้าหรือบริการนั้นๆ ตัวแบบ (Model) ในการเพิ่มคุณค่าให้กับลูกค้า 1. คุณค่ารวมที่ลูกค้าได้รับ ประกอบไปด้วย               1.1…

Continue Readingสิ่งใดเป็นตัวบ่งชี้ว่า ผลิตภัณฑ์นั้นมีคุณค่าหรือไม่

แบรนด์หรือตราสินค้า ที่จริงแล้วหมายถึงอะไร

ส่วนประกอบที่ทำให้ผลิตภัณฑ์มีความสมบูรณ์และพร้อมจะนำเสนอออกสู่ตลาดนั้นประกอบไปด้วยหลายสิ่ง และสิ่งที่สำคัญที่จะเป็นหน้าตาให้กับผลิตภัณฑ์ของเรานั้นก็คือ แบรนด์ หรือ ตราสินค้า นั้นเอง             ตราสินค้า (Brand) คือสิ่งที่บ่งบอกถึงตัวตนหรือความแตกต่างของตัวผลิตภัณฑ์ บ่อบอกให้ทราบถึงว่า ผลิตภัณฑ์มีชื่อเรียกอย่างไร ใครเป็นผู้ผลิต คุณภาพเป็นอย่างไรตราสินค้าจะทำให้ผลิตภัณฑ์มีเอกลักษณะเฉพาะตัวทำให้ผู้บริโภคสามารถจดจำและแยกแยะผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ในตลาดได้ จึงกล่าวได้ว่าตราสินค้าก็เป็นอีกส่วนประกอบสำคัญของสินค้าและบริการ ที่ธุรกิจสามารถที่จะสร้างความโดดเด่น สร้างคุณค่า หรือแสดงความเป็นตนเองในตัวผลิตภัณฑ์ออกมาได้ ทั้งนี้ตราผลิตภัณฑ์ ยังประกอบไปด้วย          1.1 ชื่อตราผลิตภัณฑ์ (Brand name) เป็น คำหรือข้อความที่สามารถออกเสียงได้และบ่งบอกถึงชื่อของผลิตภัณฑ์นั้น ๆ…

Continue Readingแบรนด์หรือตราสินค้า ที่จริงแล้วหมายถึงอะไร

5 ระดับของผลิตภัณฑ์ที่จะเพิ่มมูลค่าให้กับผู้บริโภค

องค์ประกอบผลิตภัณฑ์ เป็นการพิจารณาถึงคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ที่จะเป็นตัวกำหนดลักษณะผลิตภัณฑ์ในการตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคในตลาด   องค์ประกอบต่าง ๆ ของผลิตภัณฑ์ที่ผู้บริโภคควรได้รับจากการซื้อผลิตภัณฑ์นั้น มีทั้งสิ้น 5 ระดับ ซึ่งในแต่ละระดับจะเพิ่มมูลค่าให้กับผู้บริโภคมากขึ้นเรื่อย ๆ ระดับของผลิตภัณฑ์ 5 ระดับ มีดังนี้           1.  ผลิตภัณฑ์หลัก (Core Product) คือ ประโยชน์หลักของผลิตภัณฑ์ซึ่งผู้บริโภคได้รับจากการซื้อสินค้า หรือบริการโดยตรงอาจเป็นเรื่องของประโยชน์ในการใช้สอย การแก้ปัญหาให้ลูกค้า การขายความปลอดภัย หรือตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่เป็นความต้องการหลักในการซื้อผลิตภัณฑ์ เช่น สบู่อาบน้ำ มีประโยชน์หลัก คือทำความสะอาดร่างกาย หรือผงซักฟอก…

Continue Reading5 ระดับของผลิตภัณฑ์ที่จะเพิ่มมูลค่าให้กับผู้บริโภค