New Normal Travel in the Post-COVID-19

การท่องเที่ยวแบบ New Normal ในยุคหลัง COVID-19 เป็นมาตรการสำคัญที่ทุกภาคส่วนด้านการท่องเที่ยวต้องใส่ใจ เพราะไม่เพียงแต่คนในประเทศที่เฝ้ารอให้การท่องเที่ยวกลับมา แต่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติก็ยังให้ความนิยมแหล่งท่องเที่ยวของประเทศไทย และพร้อมที่จะเดินทางมาท่องเที่ยวประเทศไทยอีก ดังนั้น ไทยต้องเตรียมความพร้อมที่จะรองรับนักท่องเที่ยวในวิถี New Normal โดยยกระดับมาตรการด้านการท่องเที่ยวควบคู่กับด้านสาธารณสุข ใส่ใจเรื่องความสะอาด ถูกสุขอนามัย คำนึงถึงปัจจัยต่างๆ ในการลดความเสี่ยงของการแพร่เชื้อโรค COVID-19 ที่อาจจะกลับมาแพร่ระบาดได้อีก รวมถึงสร้างความเชื่อมั่นให้นักท่องเที่ยวเกิดความมั่นใจและรู้สึกว่าประเทศไทยมีความปลอดภัย New Normal ดังนี้ สำหรับผู้ประกอบการ/ผู้ให้บริการ 1. ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย 2. บันทึกประวัติผู้ให้บริการและผู้รับบริการหรือนักท่องเที่ยว 3.…

Continue ReadingNew Normal Travel in the Post-COVID-19

Thai Tourists’ Behaviour

เจาะพฤติกรรมนักท่องเที่ยว “คนไทย” ไม่เหมือนชาติใดในโลก “เอ็กซ์พีเดีย” หรือ Expedia.co.th เว็บไซต์บริการด้านการท่องเที่ยว ได้ร่วมกับบริษัทที่ปรึกษาด้านกลยุทธ์ทางการตลาด “นอร์ธสตาร์” (Northstar) ทำการสำรวจและศึกษาเกี่ยวกับความนิยมและพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวจากหลากหลายมุมโลก รวมทั้งประเทศไทย ภายใต้โปรเจ็กต์“Expedia Sky Conduct Report” โดยการสุ่มตัวอย่างจากนักท่องเที่ยว จำนวน 11,026 คน จาก 22 ประเทศ เช่น มาเลเซีย สิงคโปร์ ไทย และประเทศเพื่อนบ้านในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ พบว่า ภายในช่วงเวลา…

Continue ReadingThai Tourists’ Behaviour

Tourism Trend after COVID-19

แนวโน้มการท่องเที่ยวในอนาคตที่เปลี่ยนไปหลังจบวิกฤตโควิด-19 ในอนาคตสิ่งนักท่องเที่ยวจะคำนึงถึงก่อนออกเดินทางไปต่างประเทศมีดังนี้ 1. ความสะอาดต้องมาก่อน หลังจากการใช้ชีวิตด้วยการรักษาความสะอาด ปลอดเชื้อโรคมาหลายเดือน ความใส่ใจเรื่องเชื้อโรคจะกลายเป็น New Normal ผู้คนจะให้ความสำคัญกับเรื่องนี้จนกลายเป็นเรื่องปกติ การท่องเที่ยวก็เช่นเดียวกัน นักท่องเที่ยวจะเลือกสถานที่ท่องเที่ยวและที่พัก จากความสะอาด ปลอดภัยเชื้อโรคเป็นลำดับแรก โดยพิจารณาจากระบบการทำความสะอาด มาตรการการดูแลแขก เป็นต้น ตัวอย่างระบบการจัดการความสะอาดภายในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว เช่น ระบบการดูแลความสะอาดในที่พักมีหลายองค์ประกอบร่วมกัน ตั้งแต่การเว้นระยะการเข้าพัก จากปกตินักท่องเที่ยวสามารถพักต่อกันได้วันต่อวัน ต้องเปลี่ยนเป็นการเว้นระยะการเข้าพักให้นานขึ้น (เปลี่ยนจากแขกคนเดิมเช็คเอาท์ตอนเที่ยง แขกคนใหม่เช็คอินบ่ายสอง เป็นแขกคนใหม่สามารถเข้าพักได้ในเก้าโมงเช้าวันถัดไป เพื่อให้มีเวลาให้การฆ่าเชื้อโรค) หรือ การใช้แอปพลิเคชันในการดำเนินงานทั้งการจ่ายเงิน รับสลิป…

Continue ReadingTourism Trend after COVID-19