คุณลักษณะเด่น 5 ข้อ ของคนยุค Millennial ในประเทศไทยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลง

***มาทำความรู้จักพฤติกรรมคนมิลเลนเนียล (Millennials) กันค่ะ เขาเป็นอย่างไร ทำไมถึงต้องมีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลง คนมิลเลนเนียล เกิดในช่วงปี 1980 หรือ พ.ศ. 2523 และ ช่วงปี 2000 หรือ พ.ศ.2543 จะถูกเรียกว่า มิลเลนเนียล หรือคำที่คุ้นหูกันดีคือ Gen Y นั้นเอง ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีช่วงอายุใกล้เคียงกัน จากผลการสำรวจขององค์การสหประชาชาติ ทำให้ทุกองค์กรหรือทุกภาคส่วนหันมาให้ความสนใจกับคนกลุ่มนี้ที่กำลังเติบโตและมีศักยภาพในการใช้จ่าย (องค์การสหประชาชาติ, 2562) คุณลักษณะเด่น 5 ข้อ ของพฤติกรรมกลุ่ม Millennial ประเทศไทย จากผลการสำรวจและการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก อีไอซี พบว่า…

Continue Readingคุณลักษณะเด่น 5 ข้อ ของคนยุค Millennial ในประเทศไทยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลง