เคล็ด (ไม่) ลับอายุยืน

วันศุกร์ที่ 23 ธันวาคม 2565 ขอจัดเป็น “วันสุข” วันหนึ่งในปีนี้ ปีที่กำลังจะผ่านไปอีกปีอย่างรวดเร็วการที่รู้สึกว่าวันเวลาผ่านไปเร็วนี้อาจเป็นเพราะว่าการดำเนินชีวิตที่เรียบง่าย ไม่ติดยึดกับสิ่งใดให้เครียดหรือวิตกกังวลจนเป็นอุปสรรคให้รู้สึกต้องทนทุกข์ก็ว่าได้ สำหรับผู้เขียนชีวิตในปี 2565 เป็นปีแห่งการเริ่มต้นเรียนรู้กับบทบาทใหม่ในการเป็นคุณย่าที่ได้รับเลี้ยงหลานชายวัยมัธยมต้นด้วยตนเอง ที่ต้องทำอาหารแล้วขับรถไปรับส่งที่โรงเรียน ตลอดจนต้องมีติวก่อนสอบในวิชาที่คุณย่าเองก็เพิ่งจะมาเรียนรู้ใหม่ทั้งหมดเนื่องจากการเรียนแผนใหม่ที่ห่างจากสมัยคุณย่าเมื่อกว่าครึ่งศตวรรษที่แล้ว โรงเรียนหลานหยุดเทศกาลคริสตมาสและปีใหม่ตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2565 – 4 มกราคม 2566 เลยขอให้คุณพ่อเขามารับกลับไปพักผ่อน คุณย่าเลยได้มีเวลาเคลียร์งานที่ยังคั่งค้าง วันที่ 23 เป็นวันที่มีนัดหมายทานอาหารกลางวันกับเพื่อนเรียนชั้น มศ. 5 ที่ภัตตาคารยิ้มยิ้ม…

Continue Readingเคล็ด (ไม่) ลับอายุยืน

การพัฒนาอย่างยั่งยืนตาม BCG Model ของไทย

โมเดลการพัฒนาเศรษฐกิจที่ยั่งยืนของไทย ให้ความสำคัญกับการสร้างสมดุลระหว่างการดูแลทรัพยากรธรรมชาติกับการสร้างมูลค่า (value creation) หรือกล่าวได้ว่าการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับเศรษฐกิจใน 4 สาขาหลัก ได้แก่1. สาขาเกษตรและอาหาร2. สาขาพลังงานและวัสดุ3. สาขาสุขภาพและการแพทย์4. สาขาการท่องเที่ยวและบริการ เพื่อสร้างความยั่งยืนแก่การพัฒนามีการรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ลดผลกระทบมลพิษ เพอ่มอัตราเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ สร้างความมั่นคงทงอาหาร สุขภาพและพลังงาน เพื่อการยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน สำหรับประเทศไทยในปัจจุบันที่กำลังเผชิญกับปัญหาของเมืองขนาดใหญ๋ มีประชากรแฝงในเมืองที่เพิ่มสูงขึ้นเรื่อย ปัญหามลภาวะ ค่า P.M. 2.5 ปัญหาการคมนาคมขนส่งทีมีความแออัด จึงได้มีการนำแนวคิดการพัฒนาเศรษฐกิจ BCG มาใช้ เพื่อแก้ปัญหา BCG…

Continue Readingการพัฒนาอย่างยั่งยืนตาม BCG Model ของไทย

การจัดการบริการนอกเวลาราชการของโรงพยาบาลรัฐ

               ในปี 2565 มีกฏหมายใหม่หลายฉบับที่เกียวข้องกับการใช้สื่อในโซเชียล โดยเฉพาะพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร 2565 ทำให้ผู้เขียนต้องพิจารณาไตร่ตรองก่อนที่จะเขียนนำเสนอข้อคิดความเห็นเรื่องใดในบลอคนี้ อย่างไรก็ตามในฐานะนักวิชาการที่สอนทางด้านการจัดการก็อดที่จะขอแสดงความคิดเห็นโดยสุจริตในแง่มุมที่อาจเป็นประโยชน์ต่อสังคม                 ในวันที่ฟ้าครึ้มมีฝนโปรยปรายทั้งวันอย่างวันจันทร์ที่ 26 กันยายน 2565 นี้ผู้เขียนมีนัดหมายไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาลรัฐแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร  เป็นการนัดหมายบริการนอกเวลาราชการที่ผู้เขียนตัดสินใจใช้บริการมาตั้งแต่ปี 2550 ที่ตรวจพบว่ามีปัญหาสุขภาพตามวัย เป็นโรคทางอารยุกรรมชุดหนึ่ง คือ เบาหวาน ไขมัน ความดัน  ซึ่งฐานะข้าราชการการใช้สิทธิรักษาพยาบาลทำให้ได้ตัดสินใจใช้บริการของโรงพยาบาลรัฐที่ได้ไปตรวจเพื่อรักษาโรคชุดนี้ซึ่งเป็นโรคเรื้อรังรักษาไม่หายขาด ขณะนั้นยังมีเวลาราชการอีกนานสิบกว่าปีจึงเลือกที่จะใช้บริการนอกเวลาราชการเพื่อไม่ให้รบกวนเวลาทำงานประจำ การไปใช้บริการดังกล่าวเป้นการไปเจาะเลือด พบแพทย์และรับยา ซึ่ง เวลาพบแพทย์เป็นวันจันทร์ทำให้การไปเจาะเลือดในเช้าวันจันทร์และพบแพทย์ในวันเดียวกันไม่สามารถทำได้ เนื่องจากผู้เขียนพักอาศัยในจังหวัดปทุมธานี…

Continue Readingการจัดการบริการนอกเวลาราชการของโรงพยาบาลรัฐ