กลยุทธ์การลงทุนแบบถัวเฉลี่ยต้นทุน (Dollar Cost Averaging: DCA)

รองศาสตราจารย์ ดร.กัลยานี ภาคอัต กลยุทธ์การลงทุนแบบถัวเฉลี่ยต้นทุน หรือการลงทุนแบบซื้อหุ้นสะสม เป็นรูปแบบการลงทุนประเภทหนึ่ง โดยเน้นการลงทุนที่มีระเบียบวินัยในลักษณะการลงทุนแบบสะสม หากเปรียบได้กับการฝากเงินในลักษณะสะสมคือ การฝากเงินในบัญชีธนาคารทุกๆ เดือน เป็นจำนวนเท่าๆ กัน  การลงทุนในรูปแบบของ DCA มีลักษณะที่คล้ายคลึงกันคือ การซื้อหุ้นเดิมในจำนวนเงินเท่าๆ กันทุกๆ เดือน (ต้นเดือนหรือปลายเดือน)  โดยไม่คำนึงถึงราคาหุ้นในขณะนั้น  ซึ่งรูปแบบการลงทุนแบบ DCA ช่วยกำจัดเรื่องของอารมณ์เมื่อราคาหุ้นขึ้นหรือลงออกไป ผู้ที่สนใจการลงทุนแบบ DCA สามารถใช้บริการกับบริษัทหลักทรัพย์ (บล.) ซึ่งปัจจุบันมีบริษัทหลักทรัพย์หลายแหล่งที่ให้บริการ  โดยผู้ลงทุนจะต้องเปิดบัญชีกับบริษัทหลักทรัพย์ และให้ความยินยอมหักเงินจากบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ…

Continue Readingกลยุทธ์การลงทุนแบบถัวเฉลี่ยต้นทุน (Dollar Cost Averaging: DCA)

เทรดหุ้นอย่างเป็นระบบอย่างมืออาชีพ

รองศาสตราจารย์ ดร.กัลยานี ภาคอัต          การนำเสนอการลงทุนในหุ้นอีกแง่มุมหนึ่งในรูปแบบการลงทุนอย่างเป็นระบบ (System Trading) เป็นการสร้างวินัยการลงทุนให้กับผู้ลงทุน เพื่อลดข้อผิดพลาดจากการลงทุน และทำให้ผลตอบแทนได้ตามเป้าหมายที่กำหนด พิสุทธิ์ ลิ้มวิวัฒน์กุล (2558) ได้นำเสนอกฎ 5 ข้อของการสร้างรายได้ด้วยการเทรดอย่างเป็นระบบ แสดงได้ดังภาพข้างล่างนี้ จากภาพข้างต้น สามารถอธิบายกฎ 5 ข้อของการสร้างรายได้ด้วยการเทรดอย่างเป็นระบบ โดยสรุปดังนี้         กฎข้อที่ 1  “จะต้องรู้จักนิสัยและพฤติกรรมของหุ้น” ผู้ลงทุนจะต้องทำความเข้าใจถึงนิสัยและพฤติกรรมของหุ้น จากการเคลื่อนไหวของเส้นกราฟราคาที่เปลี่ยนแปลงแต่ละช่วงเวลา หรือมีรูปแบบ (Pattern) ของการเคลื่อนไหวราคาหุ้นอย่างไร…

Continue Readingเทรดหุ้นอย่างเป็นระบบอย่างมืออาชีพ

มือใหม่หัดลงทุนในเงินดิจิทัลอย่างไร (2)

รองศาสตราจารย์ ดร.กัลยานี ภาคอัต          การนำเสนอตอนที่ 2 ขั้นตอนการลงทุนในเงินดิจิทัล จะขอนำตัวอย่าง “บิทคับ (Bitkub) มาอธิบาย โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ ขั้นตอนการลงทุนในเงินดิจิทัล         ก่อนการลงทุนในสินทรัพย์ประเภทใดๆ ก็ตาม ผู้ลงทุนจะต้องทำความเข้าใจถึงขั้นตอนการลงทุนในแต่ละขั้นตอนซื่งประกอบด้วย 1) ทำความเข้าใจถึงผลิตภัณฑ์ที่ลงทุน  2) ประเมินตนเองก่อนการลงทุน (ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้) 3) พิจารณาเลือกศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล  4) หาข้อมูลเงินดิจิทัลที่ลงทุนและตัดสินใจลงทุน และ 5) ติดตามสถานะของเงินดิจิทัลในพอร์ตลงทุนอย่างต่อเนื่อง  ทั้งห้าขั้นตอนควรจะกระทำก่อนการลงทุนโดยเฉพาะผู้ลงทุนมือใหม่ …

Continue Readingมือใหม่หัดลงทุนในเงินดิจิทัลอย่างไร (2)