การสร้างกำไรด้วยโรบอทเทรดในหุ้นยุคดิจิทัล

รองศาสตราจารย์ ดร.กัลยานี ภาคอัต ในโลกยุคดิจิทัลไม่อาจหลีกเลี่ยงกลไกสมองกลอัจฉริยะ  โดยเฉพาะเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ที่ได้เข้ามามีบทบาทมากขึ้นในทุกๆ อุตสาหกรรม  รวมถึงอุตสาหกรรมทางการเงินและการลงทุนก็ได้รับผลกระทบจากเทคโนโลยีอันล้ำยุคที่มีความก้าวล้ำไปอย่างมากมายเช่นกัน  จึงไม่ใช่เรื่องแปลกใหม่ของอุตสาหกรรมการเงินและการลงทุน  ที่จะนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์  ซึ่งได้ถูกพัฒนาขึ้นมาเป็นช่วงระยะเวลาหนึ่งแล้ว  และรู้จักกันในชื่อ “โรบอทเทรด (Robot Trade)” เป็นเทคโนโลยีที่ถูกสร้างขึ้น  มาช่วยในการลงทุนในสินทรัพย์ประเภทต่างๆ โดยเฉพาะการซื้อขายหุ้น การนำโรบอทเทรดมาซื้อขายหุ้นแทนคน ต้องมีขั้นตอนในการสร้างกลยุทธ์ และทดสอบว่ากลยุทธ์สามารถทำกำไรได้จริงตามกลยุทธ์ที่คิดค้นไว้หรือไม่  ดังนั้น ก่อนที่จะนำโรบอทเทรดเพื่อซื้อขายหุ้นจะต้องมีขั้นตอนการทดสอบว่าสามารถทำกำไรได้จริง  โดยมีเทคนิคการทดสอบประกอบด้วย 3 ขั้นตอนคือ       1. การแบ่งช่วงการทดสอบกลยุทธ์ …

Continue Readingการสร้างกำไรด้วยโรบอทเทรดในหุ้นยุคดิจิทัล

กลยุทธ์ทางการเงินเอาตัวรอดในยุควิกฤตโควิด-19

รองศาสตราจารย์ ดร.กัลยานี ภาคอัต           การนำเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับกลยุทธ์ทางการเงินเอาตัวรอดในยุคโควิด-19 เป็นการรวบรวมข้อมูลจริงเกี่ยวกับการใช้กลยทุธ์การเงินของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ไทยในช่วงระยะเวลาปี 2563 – 2564  ซึ่งจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ประกอบกับภาวะเศรษฐกิจในประเทศไทยชะลอตัว และการใช้นโยบายของภาครัฐ  เป็นผลให้การดำเนินงานของแต่ละธุรกิจ/บริษัทไม่บรรลุตามเป้าหมาย  บางธุรกิจแสดงผลการดำเนินงานของกำไรสุทธิลดลง หรือประสบผลขาดทุน  ผู้บริหารต้องเร่งปรับเปลี่ยนกลยุทธ์จนถึงการปรับเปลี่ยนรูปแบบธุรกิจ  เพื่อการอยู่รอดและรักษาธุรกิจให้ผ่านวิกฤตครั้งนี้            กลยุทธ์การเงินหนึ่งที่ผู้บริหารของทุกธุรกิจ/บริษัทให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก และมั่นใจว่าสามารถเอาชนะวิกฤตครั้งนี้ได้คือ กลยุทธ์การรักษาสภาพคล่องทางการเงินให้ดีที่สุดตลอดระยะเวลาที่มีปัญหา  ซึ่งจะพบว่า ทุกธุรกิจพยายามเร่ง และหาแนวทางในการเพิ่มเงินสดให้กับธุรกิจ  ดังนั้น  กลยุทธ์ทางการเงินเอาตัวรอดในยุคโควิด-19 ที่นำมาใช้คือ           1. การเปลี่ยนสินทรัพย์ให้เป็นเงินสด…

Continue Readingกลยุทธ์ทางการเงินเอาตัวรอดในยุควิกฤตโควิด-19

กลยุทธ์การลงทุนตามแนวโน้ม (Trend Following)

รองศาสตราจารย์ ดร.กัลยานี ภาคอัต กลยุทธ์การลงทุนตามแนวโน้ม หรือสไตล์การลงทุนตามแนวโน้ม  เป็นวิธีการลงทุนรูปแบบหนึ่งที่ได้มีการค้นคว้ามาเป็นระยะเวลานานจากสถาบัน และนักวิชาการ เพื่อต้องการสร้างผลตอบแทนที่เป็นบวกจากการลงทุนในระยะยาว  โดยเฉพาะกลยุทธ์การลงทุนตามแนวโน้ม (Trend Following) มีแนวคิดว่า สินทรัพย์ทุกประเภทหรือหุ้นย่อมมีช่วงเวลาทั้งดีและไม่ดี ซึ่งขึ้นอยู่ปัจจัยพื้นฐานที่จะสนับสนุน ทำให้ราคาของหุ้นเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีแนวโน้ม  โดยเฉพาะผู้แสวงหากำไรที่ต้องสร้างกำไรจากส่วนต่างของราคาหุ้นที่เปลี่ยนแปลงไป  ดังนั้น กลยุทธ์การลงทุนในลักษณะดังกล่าวมีลักษณะลงทุนที่เกาะตามไปกับแนวโน้มการเติบโตของสินทรัพย์ในอนาคต กลยุทธ์การลงทุนตามแนวโน้มจะให้ความสนใจหรือการโฟกัสราคาหุ้นในกรอบระยะกลางถึงยาว โดยเน้นการสร้างกำไรจากกรอบใหญ่ ทำให้ผู้ลงทุนไม่จำเป็นต้องติดตามหุ้นอย่างใกล้ชิดแบบ Day Trade  ดังนั้น กรอบแนวคิดของกลยุทธ์ Trend Following จะใช้การลงทุนกึ่งผสมระหว่างปัจจัยพื้นฐานและการจับจังหวะการลงทุน  และการลงทุนจะเน้น “ซื้อตาม”…

Continue Readingกลยุทธ์การลงทุนตามแนวโน้ม (Trend Following)