พืชเพื่อการให้ผลิตผล (Bearer Plants) คืออะไร วัดมูลค่าอย่างไร

พืชเพื่อการให้ผลิตผล คืออะไร  หัวข้อบทความนี้ ฟังดูเหมือนจะอยู่ในวิชาเกษตรกรรม เพราะมีคำว่า พืช และผลิตผล แต่จุดประสงค์ที่จะกล่าวนี้คือ เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวิชาการบัญชี ซึ่งอยู่ภายใต้มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 16 เรื่อง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์  (TAS 16: Property, Plant and Equipment ) ซึ่งก็อาจฟังดูแปลก ว่าทำไมพืชเพื่อการให้ผลผลิต จึงต้องปฏิบัติทางการบัญชีเช่นเดียวกับสินทรัพย์ที่จัดอยู่ในหมวดที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ เช่น เครื่องจักร อาคารสำนักงาน โรงงาน เป็นต้น…

Continue Readingพืชเพื่อการให้ผลิตผล (Bearer Plants) คืออะไร วัดมูลค่าอย่างไร