เครื่องมือการออกแบบตำแหน่งตราผลิตภัณฑ์ด้วยข้อความอธิบายตำแหน่งตราผลิตภัณฑ์

นักการตลาดสามารถที่จะเขียนตำแหน่งของตราผลิตภัณฑ์ออกมาในรูปแบบของข้อความที่สรุปเกี่ยวกับองค์ประกอบต่างๆของตำแหน่งตราผลิตภัณฑ์ซึ่งมักจะมีโครงสร้าง ประกอบด้วย ตราผลิตภัณฑ์ กลุ่มเป้าหมาย ประโยชน์ ส่วนผสมที่สร้างคุณค่าผลประโยชน์ และเป้าหมายหรือความมุ่งมั่นของตราผลิตภัณฑ์

          ตราผลิตภัณฑ์ [ ชื่อตราผลิตภัณฑ์ ] ได้พัฒนาขึ้นสำหรับ [ กลุ่มเป้าหมายกลุ่มใด ] ซึ่งดีกว่าตราผลิตภัณฑ์อื่นในตลาด เพราะมี [ คุณประโยชน์อะไร ] ที่เป็นเช่นนี้เพราะมี [ ส่วนผสมของอะไร ] ซึ่งสอดคล้องกับความตั้งใจของตราผลิตภัณฑ์ที่จะส่งมอบ [ คุณค่าอะไร ] ให้กับลูกค้า

ตัวอย่างเช่น

ตราผลิตภัณฑ์ ที่นอนเอบีซี ได้พัฒนาขึ้นสำหรับ คนวัยทำงานที่มีปัญหาปวดเมื่อยคอ บ่า ไหล่ จากการนั่งทำงานทั้งวัน ซึ่งเป็นที่นอนรูปแบบใหม่ที่ดีกว่าที่นอนอื่นในตลาด เพราะมีการออกแบบมาเพื่อรองรับสรีระของคนวัยทำงานที่นั่งทำงานที่โต๊ะมากกว่า 4-6 ชั่วโมงต่อวัน ด้วยเส้นไยที่ยืดหยุ่นและวัสดุที่ช่วยนวดในระหว่างที่นอน ที่เป็นเช่นนี้เพราะมีเทคโนโลยีเม็ดโฟมนาโนเท็กซ์ที่พัฒนาขึ้นโดยนักวิจัยด้านการนอน ผลิตภัณฑ์แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของตราผลิตภัณฑ์ที่จะส่งมอบประสบการณ์การนอนเพื่อสุขภาพให้กับคนวัยทำงานที่ต้องการผ่อนคลายและพักผ่อนเต็มที่จากการนอน

ด้วยรูปแบบการเขียนตำแหน่งผลิตภัณฑ์ในรูปแบบข้อความเป็นสิ่งที่นักการตลาด หรือ ผู้ประกอบการสามารถนำไปฝึกฝนเพื่อจะนำไปประยุกต์ใช้ได้ในอนาคต