ตัวอย่างหัวข้องานวิจัยที่น่าสนใจในหมวดของ การจัดจ้างหน่วยงานภายนอกในงานด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์ เช่น

  1. Recruitment and selection services: The benefits and the risks of Outsourcing HR.
  2. HR outsourcing in operation: critical success factors.
Post Views: 123
Close This Panel