เทรดหุ้นอย่างเป็นระบบอย่างมืออาชีพ

รองศาสตราจารย์ ดร.กัลยานี ภาคอัต          การนำเสนอการลงทุนในหุ้นอีกแง่มุมหนึ่งในรูปแบบการลงทุนอย่างเป็นระบบ (System Trading) เป็นการสร้างวินัยการลงทุนให้กับผู้ลงทุน เพื่อลดข้อผิดพลาดจากการลงทุน และทำให้ผลตอบแทนได้ตามเป้าหมายที่กำหนด พิสุทธิ์ ลิ้มวิวัฒน์กุล (2558) ได้นำเสนอกฎ 5 ข้อของการสร้างรายได้ด้วยการเทรดอย่างเป็นระบบ แสดงได้ดังภาพข้างล่างนี้ จากภาพข้างต้น สามารถอธิบายกฎ 5 ข้อของการสร้างรายได้ด้วยการเทรดอย่างเป็นระบบ โดยสรุปดังนี้         กฎข้อที่ 1  “จะต้องรู้จักนิสัยและพฤติกรรมของหุ้น” ผู้ลงทุนจะต้องทำความเข้าใจถึงนิสัยและพฤติกรรมของหุ้น จากการเคลื่อนไหวของเส้นกราฟราคาที่เปลี่ยนแปลงแต่ละช่วงเวลา หรือมีรูปแบบ (Pattern) ของการเคลื่อนไหวราคาหุ้นอย่างไร…

Continue Readingเทรดหุ้นอย่างเป็นระบบอย่างมืออาชีพ