มือใหม่หัดลงทุนในเงินดิจิทัลอย่างไร (2)

รองศาสตราจารย์ ดร.กัลยานี ภาคอัต          การนำเสนอตอนที่ 2 ขั้นตอนการลงทุนในเงินดิจิทัล จะขอนำตัวอย่าง “บิทคับ (Bitkub) มาอธิบาย โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ ขั้นตอนการลงทุนในเงินดิจิทัล         ก่อนการลงทุนในสินทรัพย์ประเภทใดๆ ก็ตาม ผู้ลงทุนจะต้องทำความเข้าใจถึงขั้นตอนการลงทุนในแต่ละขั้นตอนซื่งประกอบด้วย 1) ทำความเข้าใจถึงผลิตภัณฑ์ที่ลงทุน  2) ประเมินตนเองก่อนการลงทุน (ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้) 3) พิจารณาเลือกศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล  4) หาข้อมูลเงินดิจิทัลที่ลงทุนและตัดสินใจลงทุน และ 5) ติดตามสถานะของเงินดิจิทัลในพอร์ตลงทุนอย่างต่อเนื่อง  ทั้งห้าขั้นตอนควรจะกระทำก่อนการลงทุนโดยเฉพาะผู้ลงทุนมือใหม่ …

Continue Readingมือใหม่หัดลงทุนในเงินดิจิทัลอย่างไร (2)

มือใหม่หัดลงทุนในเงินดิจิทัลอย่างไร (1)

รองศาสตราจารย์ ดร.กัลยานี ภาคอัต         ในโลกปัจจุบันเทคโนโลยีได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วจนหลายๆ คน ตามเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นมาใหม่ๆ แทบไม่ทัน และไม่เว้นแม้แต่การลงทุนในตลาดทุนที่ได้รับผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีนั้นเช่นกัน  การให้ความรู้ครั้งนี้จะนำเสนอเกี่ยวกับการลงทุนในเงินดิจิทัลในระดับพื้นฐานสำหรับผู้สนใจหรือ ผู้ลงทุนมือใหม่  การนำเสนอจะแบ่งออกเป็น 2 ตอน คือ ตอนที่ 1 ภาพรวมของการลงทุนในเงินดิจิทัล และตอนที่ 2 ขั้นตอนการลงทุนในเงินดิจิทัล ภาพรวมของการลงทุนในเงินดิจิทัล          สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้ออกหลักเกณฑ์เกี่ยวกับใบอนุญาตผู้ประกอบการธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลประกอบด้วย 5 ประเภท คือ…

Continue Readingมือใหม่หัดลงทุนในเงินดิจิทัลอย่างไร (1)