การจัดการความรู้ พูดคุยแนวทางการขอจริยธรรมการวิจัยในคน EP.1

EP1.ขอจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ต้องเตรียมตัวอะไรบ้าง