การใช้ Call Options สำหรับผู้นำเข้า

ถ้าผู้นำเข้า สั่งซื้อสินค้าจากสหรัฐอเมริกา และมีความเห็นว่าค่าเงิน USD มีแนวโน้มจะอ่อนค่าลงกว่าระดับปัจจุบัน แต่ยังเกรงว่าค่าเงิน USD อาจแข็งค่าขึ้น จึงต้องการลดความเสี่ยงนี้ ด้วยการซื้อ Call Options  หรือสิทธิที่จะซื้อ เงิน USD ที่ระดับ Strike Rate ดังนั้น หาก USD แข็งค่าขึ้นในอนาคต จนสูงกว่า  Strike Rate ก็ควรเลือกที่จะใช้สิทธิที่จะซื้อ การซื้อ Call Options  สำหรับผู้นำเข้า…

Continue Readingการใช้ Call Options สำหรับผู้นำเข้า

Fx Option เครื่องมือบริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

Fx Option (Foreign Exchange Option) เป็นเครื่องมือหนึ่งในการบริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน เหมาะสำหรับผู้ทำธุรกิจนำเข้า-ส่งออก เพราะ Fx Option ถือเป็นการประกันค่าเงิน โดยผู้ซื้อ Fx Option มีสิทธิที่จะซื้อหรือขายเงินตราต่างประเทศ ณ เวลาในอนาคต ตามสกุลเงิน จำนวนเงิน และอัตราแลกเปลี่ยนที่ได้ตกลงกันไว้ในสัญญากับธนาคาร ซึ่งเรียกว่า อัตราใช้สิทธิ (Strike Rate) หรือเรียกง่าย ๆ ว่า “การล็อกเรท” กล่าวคือล็อกเรทที่จะซื้อหรือจะขายตามที่กำหนดไว้ในสัญญานี้ โดยผู้ซื้อ options ต้องจ่ายค่าธรรมเนียมหรือค่าประกันความเสี่ยง…

Continue ReadingFx Option เครื่องมือบริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน