อนุพันธ์ที่ซื้อขายในตลาด TFEX

อนุพันธ์ (Derivatives) เป็นสินค้าทางการเงินชนิดหนึ่งที่ซื้อขายในตลาด TFEX โดยมีคุณลักษณะพิเศษ คือ 1) ไม่มีมูลค่าในตัวเอง แต่มูลค่าของอนุพันธ์ขึ้นอยู่กับมูลค่าของสินทรัพย์ที่อนุพันธ์นั้นอ้างอิง (Underlying Asset)  เช่น ทองคำ น้ำมัน โลหะเงิน ยางแผ่นรมควัน หุ้นสามัญ พันธบัตร อัตราแลกเปลี่ยน อัตราดอกเบี้ย ดัชนีราคาหลักทรัพย์ เป็นต้น และ 2) อนุพันธ์มีอายุจำกัด ตามที่กำหนดกันไว้ในสัญญา เช่น 1 เดือน 3 เดือน…

Continue Readingอนุพันธ์ที่ซื้อขายในตลาด TFEX