Tourism Trend after COVID-19

แนวโน้มการท่องเที่ยวในอนาคตที่เปลี่ยนไปหลังจบวิกฤตโควิด-19

ในอนาคตสิ่งนักท่องเที่ยวจะคำนึงถึงก่อนออกเดินทางไปต่างประเทศมีดังนี้

1. ความสะอาดต้องมาก่อน

หลังจากการใช้ชีวิตด้วยการรักษาความสะอาด ปลอดเชื้อโรคมาหลายเดือน ความใส่ใจเรื่องเชื้อโรคจะกลายเป็น New Normal ผู้คนจะให้ความสำคัญกับเรื่องนี้จนกลายเป็นเรื่องปกติ การท่องเที่ยวก็เช่นเดียวกัน นักท่องเที่ยวจะเลือกสถานที่ท่องเที่ยวและที่พัก จากความสะอาด ปลอดภัยเชื้อโรคเป็นลำดับแรก โดยพิจารณาจากระบบการทำความสะอาด มาตรการการดูแลแขก เป็นต้น

ตัวอย่างระบบการจัดการความสะอาดภายในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว เช่น ระบบการดูแลความสะอาดในที่พักมีหลายองค์ประกอบร่วมกัน ตั้งแต่การเว้นระยะการเข้าพัก จากปกตินักท่องเที่ยวสามารถพักต่อกันได้วันต่อวัน ต้องเปลี่ยนเป็นการเว้นระยะการเข้าพักให้นานขึ้น (เปลี่ยนจากแขกคนเดิมเช็คเอาท์ตอนเที่ยง แขกคนใหม่เช็คอินบ่ายสอง เป็นแขกคนใหม่สามารถเข้าพักได้ในเก้าโมงเช้าวันถัดไป เพื่อให้มีเวลาให้การฆ่าเชื้อโรค) หรือ การใช้แอปพลิเคชันในการดำเนินงานทั้งการจ่ายเงิน รับสลิป การเปิดปิดประตูห้องเพื่อลดการสัมผัส เป็นต้น

2. ความแออัดต้องลดลง

แนวโน้มการท่องเที่ยวในอนาคต จากอดีตนักท่องเที่ยวต่างต้องการไปสถานที่สำคัญ สถานที่มีชื่อเสียง ถึงแม้จะต้องเผชิญกับเพื่อนนักเดินทางจำนวนมากก็ตาม แต่ในอนาคตสถานที่เหล่านี้ อาจไม่อยู่ในตัวเลือกของนักเที่ยวอีกต่อไป การหลีกเลี่ยงเพื่อเผชิญกับผู้คนจำนวนมาก เป็นความเคยชินจากการรักษาระยะห่างในสังคม ซึ่งอาจเกิดกับการท่องเที่ยวในอนาคต เมื่อการรักษาระยะห่างกลายเป็น เรื่องที่จำเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมก็อาจไม่จะนิยมอีกต่อไป

เมื่อสถานที่ยอดนิยมกลายเป็นเป้าหมายรอง สถานที่ท่องเที่ยวภายในเมือง การเยี่ยมชมสถาปัตยกรรม สัมผัสวัฒนธรรมของแต่ละประเทศจะลดลงน้อยลง ส่วนการท่องเที่ยวแบบสำรวจธรรมชาติอย่างเช่น การเดินป่า ปีนเขา การดำนำลึก จะเข้ามามีบทบาทมากยิ่งขึ้น เนื่องจากกิจกรรมเหล่านี้เป็นการท่องเที่ยวที่มีผู้คนจำนวนไม่มาก ทำให้ความเสี่ยงด้านโรคภัยไข้เจ็บจะลดน้อยตามไปด้วย

3. ท่องเที่ยวด้วยตัวเองมากขึ้น

หลังจากจบวิกฤตโควิดการหลีกเลี่ยงการอยู่ร่วมกับคนแปลกหน้าเป็นระยะเวลานาน เป็นเรื่องสำคัญเพื่อลดความเสี่ยงจากเจ็บป่วย ดังนั้นแนวโน้มการท่องเที่ยวในอนาคตจึงเปลี่ยนแปลงไป การเที่ยวแบบกลุ่มทัวร์จะลดน้อยลง นักท่องเที่ยวจะหันมาท่องเที่ยวด้วยตัวเองมากขึ้น หรือหากเที่ยวเป็นกลุ่มเพื่อนก็จำกัดจำนวนให้น้อยลง เหลือแค่เพียงคนใกล้ตัวเท่านั้น เพื่อลดความเสี่ยงการเกิดโรค

สำหรับการเดินทางด้วยตัวเอง สิ่งสำคัญคือการวางแผน ตั้งแต่การเลือกจำนวนเพื่อนร่วมทาง อยากติสท์สะพายเป้เที่ยวคนเดียว หรือไปกับกลุ่มเพื่อนรู้ใจ จะไปเที่ยวธรรมชาติหรือไปเที่ยวเมือง ต้องศึกษาวางแผนให้ดีก่อนออกเดินทาง เพื่อป้องกันปัญหาที่อาจจะตามมาภายหลัง เช่น การขอวีซ่าในแต่ละประเทศ, เครือข่ายโทรศัพท์ที่ใช้ในการเปิด Roaming, การเตรียมพร้อมหากพาสปอร์ตหาย ซึ่งเรื่องเหล่านี้ในอดีตเป็นหน้าที่ของทัวร์เป็นผู้ดูแล แต่ถ้าหากไปเที่ยวด้วยตัวเองเรื่องเหล่านี้เป็นข้อควรระวังที่ต้องเตรียมพร้อมก่อนออกเที่ยวต่างประเทศ

4. รถยนต์ส่วนตัวคือทางเลือกหลักในการเดินทาง

แนวโน้มการท่องเที่ยวในอนาคต จากพฤติกรรมการเดินทางในช่วงกักตัว ผู้คนใช้บริการการเดินทางสาธารณะน้อยลง เพื่อหลีกเลี่ยงการเผชิญเชื้อโรค ซึ่งทำให้เกิดความเคยชินด้านพฤติกรรมการเดินทาง ดังนั้นวิธีการเดินทางจึงเป็นอีกหนึ่งปัจจัยในการจัดทริปเที่ยว การเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะอย่าง รถบัสหรือรถไฟ จะน้อยลง ส่วนการเดินทางด้วยรถยนต์ส่วนตัวจะเพิ่มมากขึ้น เพื่อลดความเสี่ยงด้วยวิธีการเว้นระยะห่างในสังคม

ดังนั้นในการเลือกสถานที่ท่องเที่ยว รูปแบบการเดินทางจึงเป็นปัจจัยสำคัญ การท่องเที่ยวต่างประเทศจะรูปแบบจากการเดินขนส่งสาธารณะเป็นการเช่ารถยนต์แทน สถานที่ท่องเที่ยวก็จะเปลี่ยนแปลงไป จากอดีตที่เคยแถวบริเวณเมือง หลังจากจบวิกฤตโควิด การเช่ารถขับเที่ยวชื่นชมชนบทสองข้างทาง แบบ Road trip จะเข้ามามีบทบาทมากยิ่งขึ้น

ที่มา :

https://www.cigna.co.th/health-wellness/travel/covid19-cigna-travel-next-newnormal