การคัดลอกวรรณกรรม คืออะไร

ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีได้เอื้อประโยชน์และเพิ่มโอกาสแก่ผู้ที่สนใจในการเข้าถึงแหล่งความรู้ทางวิชาการ ขณะเดียวกันกลับเป็นการเปิดโอกาสให้มีการลอกเลียนทางวรรณกรรม (Plagiarism) โดยเฉพาะอย่างยิ่งในงานเขียนทางวิชาการง่ายยิ่งขึ้นเช่นกัน  Plagiarism (การลอกเลียนทางวรรณกรรม) คือ การใช้ข้อความหรือความคิดของผู้อื่น และนำเสนอข้อความหรือความคิดเหล่านั้นเสมือนว่าเป็นของตนเอง ซึ่งสามารถพบได้ในหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นการคัดลอกโดยไม่มีการอ้างอิงแหล่งที่มาโดยเจตนาหรือโดยบังเอิญ ทั้งนี้รูปแบบการลอกเลียนทางวรรณกรรมที่พบได้โดยทั่วไป ได้แก่ การดาวน์โหลดงานผลงานทั้งหมดหรือบางส่วนจากระบบออนไลน์ การซื้อ, การขโมยหรือยืมผลงาน การคัดลอกส่วนหนึ่งส่วนใดของหนังสือหรือบทความ แล้วส่งผลงานนั้นเสมือนว่าเป็นงานของตัวเอง นอกจากนี้ยังรวมถึง การคัดลอกแบบคำต่อคำ การคัดลอกคำ/ข้อความเฉพาะของบุคคล การใช้แก่นความคิดสำคัญของเรื่อง และการคัดลอกงานเขียนของบุคคล โดยไม่มีการอ้างอิงแต่กลับนำเสนอเสมือนว่าเป็นงานของตน รวมถึงการระบุแหล่งข้อมูลการอ้างอิงผิดพลาด การปรับเปลี่ยนคำแล้วคัดลอกโครงสร้างประโยคจากแหล่งข้อมูลโดยไม่อ้างอิง การเขียนงานทางวิชาการโดยวางอยู่บนการใช้ผลงานหรืออ้างอิงข้อความของบุคคลอื่นมากเกินไปกระทั่งให้แหล่งข้อมูลเหล่านั้นพูดแทนตัวผู้เขียนเอง และการคัดลอกคำหรือความคิดจากแหล่งข้อมูลซึ่งคิดสัดส่วนเป็นพื้นที่ส่วนใหญ่ของผลงานไม่ว่าจะอ้างอิงหรือไม่ก็ตาม อ้างอิง: plagiarismdotORG.  “What…

Continue Readingการคัดลอกวรรณกรรม คืออะไร

Tourism Situation in COVID-19

สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อโคโรน่าไวรัสสายพันธุ์ใหม่ 2019 หรือโควิด-19 ที่เกิดขึ้นทั่วโลกนับตั้งเเต่เดือนมกราคม ปี 2020 ทำให้รัฐบาลของหลายประเทศต้องบังคับใช้มาตรการต่าง ๆ เพื่อควบคุมไม่ให้โรคแพร่กระจายเเละลดจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ มาตรการเหล่านี้เองนอกจากควบคุมเชื้อโรคเเล้ว ยังส่งผลให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจชะงักเนื่องจากประชาชนไม่สามารถดำเนินชีวิตได้ตามปกติ สร้างผลกระทบเป็นวงกว้างรวมถึงการท่องเที่ยวทุกตลาด ไม่ว่าจะเป็น inbound (ชาวต่างชาติเข้ามาเที่ยวเมืองไทย) outbound (ชาวไทยเดินทางออกไปต่างประเทศ) เเละการท่องเที่ยวภายในประเทศ การท่องเที่ยวเป็นหนึ่งในภาคเศรษฐกิจที่มีความสำคัญยิ่งของประเทศเเต่ก็มีความเปราะบางต่อสถานการณ์ต่าง ๆ  เเม้ในช่วงเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ที่สถานการณ์การระบาดในไทยเเละหลายประเทศยังไม่รุนเเรง อีกทั้งขณะนั้นรัฐบาลไทยเองยังไม่ได้ประกาศใช้พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน รวมถึงยังไม่ปิดสถานที่ต่าง ๆ เเละห้ามการเดินทางเข้าประเทศหรือข้ามจังหวัด ผลกระทบต่อการท่องเที่ยวก็เริ่มปรากฎให้เห็นเเล้วเพราะนักท่องเที่ยวต่างชาติลดจำนวนลงเนื่องจากสถานการณ์ระบาดที่เกิดขึ้นในประเทศต้นทางรวมถึงมาตรการควบคุมต่าง ๆ ที่รัฐบาลของประเทศนั้นๆ บังคับใช้ เเละด้วยเหตุนี้เอง…

Continue ReadingTourism Situation in COVID-19

New Normal Travel in the Post-COVID-19

การท่องเที่ยวแบบ New Normal ในยุคหลัง COVID-19 เป็นมาตรการสำคัญที่ทุกภาคส่วนด้านการท่องเที่ยวต้องใส่ใจ เพราะไม่เพียงแต่คนในประเทศที่เฝ้ารอให้การท่องเที่ยวกลับมา แต่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติก็ยังให้ความนิยมแหล่งท่องเที่ยวของประเทศไทย และพร้อมที่จะเดินทางมาท่องเที่ยวประเทศไทยอีก ดังนั้น ไทยต้องเตรียมความพร้อมที่จะรองรับนักท่องเที่ยวในวิถี New Normal โดยยกระดับมาตรการด้านการท่องเที่ยวควบคู่กับด้านสาธารณสุข ใส่ใจเรื่องความสะอาด ถูกสุขอนามัย คำนึงถึงปัจจัยต่างๆ ในการลดความเสี่ยงของการแพร่เชื้อโรค COVID-19 ที่อาจจะกลับมาแพร่ระบาดได้อีก รวมถึงสร้างความเชื่อมั่นให้นักท่องเที่ยวเกิดความมั่นใจและรู้สึกว่าประเทศไทยมีความปลอดภัย New Normal ดังนี้ สำหรับผู้ประกอบการ/ผู้ให้บริการ 1. ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย 2. บันทึกประวัติผู้ให้บริการและผู้รับบริการหรือนักท่องเที่ยว 3.…

Continue ReadingNew Normal Travel in the Post-COVID-19