การลงทุนในทองคำ

ทองคำ (Gold) เป็นวัตถุมีค่าที่ยอมรับในระดับสากลโดยธนาคารกลางของประเทศต่างๆทั่วโลกมีการถือทองคำไว้เป็นทุนสำรองระหว่างประเทศ ซึ่งแสดงว่ามีความเชื่อมั่นในเสถียรภาพของมูลค่าของทองคำ หรือเชื่อว่าราคาของทองคำมีความผันผวนน้อยนั่นเอง

อย่างไรก็ตามจากภาวะวิกฤตเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นทั้งวิกฤตเศรษฐกิจต้มยำกุ้งในปี พ.ศ.2540 วิกฤตเศรษฐกิจแฮมเบอร์เกอร์ในปี พ.ศ.2551 และวิกฤตโรคระบาดไวรัสโควิด 19 ในปี พ.ศ.2562 จะเห็นว่าราคาทองคำมีความผันผวนอย่างมาก เนื่องจากนักลงทุนทั่วโลกกลัวว่าผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหุ้นต่างๆทั่วโลกจะตกต่ำลง จึงถอนเงินลงทุนออกจากตลาดหุ้นมาลงทุนในทองคำแทนทำให้ราคาทองคำเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วงเริ่มต้นของการเกิดวิกฤตการณ์ในแต่ละครั้งซึ่งจะสวนทางกับดัชนีราคาหุ้นที่จะตกลงอย่างรวดเร็ว และในทางกลับกันเมื่อนักลงทุนเริ่มมีความเชื่อมั่นว่าเศรษฐกิจจะกลับมาฟื้นตัวได้อย่างมั่นคงก็จะมีการถอนเงินลงทุนในทองคำกลับไปลงทุนในตลาดหุ้นราคาทองคำจะลดลงอย่างรวดเร็วและสวนทางกับดัชนีราคาหุ้นที่กลับมาเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว

เนื่องจากทองคำเป็นสินทรัพย์มีตัวตนที่มีความสวยงามสามารถทำเป็นเครื่องประดับต่างๆได้หลากหลาย อีกทั้งทองคำยังมีสภาพคล่องสูงกว่าสินทรัพย์ลงทุนที่เป็นสินทรัพย์มีตัวตนประเภทอื่น เช่น อสังหาริมทรัพย์ และ อัญมณีต่างๆ เป็นต้น ทำให้มีผู้ต้องการออมเงินจำนวนมากหันมาออมเงินโดยการซื้อทองคำเก็บไว้ หรือการลงทุนในทองคำนั่นเอง

การลงทุนในทองคำสามารถทำได้หลายวิธี เช่น การซื้อทองคำโดยตรง การซื้อกองทุนรวมทองคำ และการซื้ออนุพันธ์ที่มีทองคำเป็นสินทรัพย์อ้างอิง เป็นต้น สำหรับผู้ที่ต้องการนำเงินออมไปลงทุนในทองคำอาจจะเลือกวิธีการลงทุนที่ไม่ซับซ้อนมากคือการลงทุนโดยการซื้อทองคำ หรือซื้อกองทุนรวมทองคำก็ได้ แต่การลงทุนทุกประเภทมีความเสี่ยง ดังนั้นก่อนการลงทุนควรศึกษาข้อมูลต่างๆให้รอบด้านก่อนตัดสินใจลงทุน