คุณลักษณะเด่น 5 ข้อ ของคนยุค Millennial ในประเทศไทยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลง

***มาทำความรู้จักพฤติกรรมคนมิลเลนเนียล (Millennials) กันค่ะ เขาเป็นอย่างไร ทำไมถึงต้องมีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลง

คนมิลเลนเนียล เกิดในช่วงปี 1980 หรือ พ.ศ. 2523 และ ช่วงปี 2000 หรือ พ.ศ.2543 จะถูกเรียกว่า มิลเลนเนียล หรือคำที่คุ้นหูกันดีคือ Gen Y นั้นเอง ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีช่วงอายุใกล้เคียงกัน จากผลการสำรวจขององค์การสหประชาชาติ ทำให้ทุกองค์กรหรือทุกภาคส่วนหันมาให้ความสนใจกับคนกลุ่มนี้ที่กำลังเติบโตและมีศักยภาพในการใช้จ่าย (องค์การสหประชาชาติ, 2562)

คุณลักษณะเด่น 5 ข้อ ของพฤติกรรมกลุ่ม Millennial ประเทศไทย

จากผลการสำรวจและการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก อีไอซี พบว่า คนมิลเลนเนียล (Millennials) ไทยมีคุณลักษณะที่โดดเด่น 5 ข้อที่ธุรกิจสามารถนำไปใช้ในการสร้างกลยุทธ์ได้ไม่ยาก กลุ่ม Millennials ไทยมีความคล่องตัวด้านเทคโนโลยี ชอบมีสังคม ตัดสินใจบนข้อมูล ช่างเลือก และ มีความรู้ทางการเงิน แม้ว่าคุณลักษณะต่างๆ จะมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน แต่เราพบว่าความคล่องตัวด้านเทคโนโลยีเป็นพื้นฐานสำคัญที่ทำให้เกิดคุณลักษณะข้ออื่นๆ ตามมา (Economic Intelligence Center (EIC), 2019)

 1. Gen Millennials ไทยมีความคล่องตัวด้านเทคโนโลยี
  ความคล่องตัวด้านเทคโนโลยีเป็นกุญแจสำ คัญที่ส่งผลให้เกิดคุณลักษณะอื่นๆ ของผู้บริโภคกลุ่มนี้ตามมา ด้วยความคล่องตัว ดังกล่าว คน Gen Millennials จึงเข้าถึงข้อมูลและทางเลือกต่างๆ ได้มากกว่า อินเทอร์เน็ตและเทคโนโลยี โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการสื่อสารไร้สายช่วยให้ Gen Millennials เปิดตัวเองสู่โลกภายนอกได้มากกว่า Baby Boomers และ Gen X ผู้บริโภคกลุ่มนี้เติบโตมากับคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตจนกลายเป็นปัจจัยที่ห้าที่ขาดไม่ได้ในชีวิตประจำวัน
 2. Gen Millennials ไทยชอบมีสังคม
  Gen Millennials ชอบแชร์ประสบการณ์ส่วนตัวหรือเรื่องราวที่ตัวเองสนใจผ่านทางออนไลน์ โดยความรู้และข้อมูลที่ Gen Millennials ได้รับจากสื่อสังคมออนไลน์ส่งผลต่อการตัดสินใจของพวกเขา Gen Millennials โตมากับคอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต และสื่อสังคมออนไลน์ สื่อสังคมออนไลน์เป็นทั้งช่องทางและพื้นที่ให้พวกเขาแสดงความเป็นตัวเองและความคิดเห็น รวมไปถึงการแชร์ประสบการณ์ความรู้ระหว่างกัน Gen Millennials จึงเป็นกลุ่มที่มีการเชื่อมต่อหรือเข้าถึงกันตลอดเวลา มีความมั่นใจในตัวเอง และพึ่งพาตนเองได้อย่างคล่องแคล่วโดยมีเทคโนโลยีและกลุ่มเพื่อนในเครือข่ายเป็นผู้ช่วย
 3. Gen Millennials ไทยตัดสินใจบนข้อมูล
  จากคุณลักษณะเด่นด้านความคล่องตัวด้านเทคโนโลยีทำให้ Gen Millennials เป็น
  กลุ่มคนที่ใช้ข้อมูลออนไลน์มาพิจารณาเปรียบเทียบหรือตรวจสอบเพื่อหาทางเลือกที่ตรงกับความต้องการมากที่สุด Gen Millennials บริโภคข้อมูลจากช่องทางที่แตกต่างจากคนเจเนอเรชั่นก่อน
 4. Gen Millennials ไทยช่างเลือก
  ด้วยความที่ Gen Millennials มีมาตรฐานสูง คนกลุ่มนี้จึงเป็นคนช่างเลือก คนกลุ่มนี้อาจดูเหมือนเป็นคนช่างเลือกและชอบเรียกร้อง เห็นได้จากวิธีการซื้อสินค้าออนไลน์พบว่า ลูกค้ากลุ่มนี้มีแนวโน้มที่จะเลือกสรรแต่สินค้าและบริการที่มีคุณภาพและเป็นไปตามที่ต้องการเท่านั้น ที่เป็นเช่นนี้เพราะการเข้าถึงแหล่งข้อมูลจำนวนมากในสังคมออนไลน์และออฟไลน์ทำให้พวกเขารู้ว่ามีทางเลือกอีกมาก จึงมักจะพิจารณาเปรียบเทียบข้อมูลจนกว่าจะเจอตัวเลือกที่ดีที่สุด กลุ่มลูกค้า Gen Millennials จึงเป็นกลุ่มที่มีมาตรฐานสูงกว่าลูกค้าเจเนอเรชั่นอื่นๆ ตัวอย่างเช่น แอพพลิเคชั่นที่มีดีไซน์สวยงามจะดึงดูดความสนใจของลูกค้า Gen Millennials ได้ในทันที และมีโอกาสที่จะเป็นที่นิยมสูง เป็นต้น
 5. Gen Millennials ไทยมีความรู้ทางการเงิน
  Gen Millennials มีความรู้ทางการเงินตั้งแต่อายุยังน้อย โดยรู้วิธีที่จะบริหารจัดการเงินให้งอกเงย ธุรกิจควรให้ความสำคัญกับคุณลักษณะด้านการเงินของ Gen Millennials เพราะทัศนคติที่ว่าความรู้ด้านการเงินที่ดีเป็นปัจจัยสำ คัญที่จะช่วยเสริมสร้างความมั่งคั่งได้อย่างรวดเร็วทำ ให้คนเจเนอเรชั่นนี้แตกต่างกับคนเจเนอเรชั่นก่อนหน้าเหตุผลที่ทำ ให้คน Gen Millennials จำเป็นต้องมีความรู้ทางการเงิน เพราะคนกลุ่มนี้ถือว่าใช้เงินเก่งกว่าคนเจเนอเรชั่นก่อน กล่าวคือ 19% ของ Gen Millennials ใช้เงินมากกว่า 75% ของรายได้ ในขณะที่มี Gen X เพียง 15% และ Baby Boomers เพียง 12% ที่ใช้เงินในสัดส่วนเดียวกัน ทั้งนี้ ความรู้ทางการเงินดังกล่าวไม่ใช่แค่เพียงรู้วิธีการจัดการเงิน แต่ต้องรู้ด้วยว่าจะลงทุนในตลาดการเงินอย่างไรให้งอกเงยอย่างรวดเร็ว เช่น ซื้อหุ้น ทอง หรือ ตราสารอนุพันธ์เป็นต้น เมื่อพิจารณาด้านอายุของผู้บริโภคกลุ่มนี้ พบว่า มีอัตราส่วนของ Gen Millennials ที่ลงทุนในตลาดการเงินค่อนข้างสูง โดยผลการสำรวจพบว่านักลงทุนในแต่ละเจเนอเรชั่นนิยมลงทุนด้วยการซื้อขายทอง ตราสารหนี้ และหุ้น ใกล้เคียงกันมาก ซึ่งบ่งบอกได้ว่า Gen Millennials มีความคล่องตัวทางการเงินมากพอๆ กับกลุ่ม Gen X และ Baby Boomers (Economic Intelligence Center (EIC), 2019)