The Vietnamese E-commerce market (in 2020)

พฤติกรรมการใช้จ่ายบนโลกออนไลน์ของคนเวียดนามมีรูปแบบที่น่าสนใจหลายเรื่อง ข้อมูลในปี 2020 มีเรื่องน่าสนใจหลายเรื่องครับ มาดูกัน

  1. คนเวียดนามใช้จ่ายในเรื่อง การแต่งตัว และความสวยความงาม มากขึ้นจากปี 2019 ถึง 37.2%
  2. คนเวียดนามมีการซื้ออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ มากขึ้นจากปี 2019 ถึง 32.6% และ ใช้จ่ายไปกับกิจกรรม DIY , การซื้อของเล่น หรือ กิจกรรมยามว่าง มากขึ้นจากเดิมถึง 34.9%
  3. และ มีการซื้ออาหารและพวกสินค้าเพื่อการดูแลตัวเองมากขึ้น จากเดิมถึง 45.9 %

จากตัวเลขพวกนี้ก็พอจะเห็นได้ว่า คนเวียดนามเริ่มมีการเปลี่ยนพฤติกรรมไปจากเดิมมากขึ้น ดูเป็นพฤติกรรมคนเมือง ที่มีฐานะก็ว่าได้ครับ ใครเห็นโอกาสดีๆ ก็อย่าปล่อยผ่านไป ลองไปดูตลาดกันเล่นก็ได้ แต่หลังวิกฤต Covid-19 เบาบางลงแล้วก็จะดีครับ ปลอดภัยไว้ก่อน ข้อมูลข้างต้นรายงาน เรื่อง DIGITAL 2021: VIETNAM จากเว็บ DATA REPORT ครับ